Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání ZO Svojetice (anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů):

rok 2024

Po pilotním ověřování nového způsobu zápisů ze zasedání zastupitelstva jsou zápisy zveřejňovány novým způsobem vč. audiozáznamů.

Nově naleznete Zápisy ze zasedání a výpisy usnesení ZDE

rok 2023

Zasedání dne: Zápis ze zasedání Výpis usnesení
13.12.2023 Zápis č.9 + audiozáznam Výpis usnesení č.9 2023
11.10.2023 Zápis č.8 Výpis usnesení č.8 2023
13.9.2023 Zápis č.7 Výpis usnesení č.7 2023
15.8.2023 Zápis č.6 Výpis usnesení č.6 2023
28.7.2023 Zápis č.5 2023 + příloha Výpis usnesení č.5 2023
14.6.2023 Zápis č.4 2023 Výpis usnesení č.4 2023
19.4.2023 Zápis č.3 2023 Výpis usnesení č.3 2023
1.3.2023 Zápis č.2 2023 + dodatek Výpis usnesení č.2 2023
11.1.2023 Zápis č.1 2023 Výpis usnesení č.1 2023

rok 2022

Zasedání dne: Zápis ze zasedání Výpis usnesení
19.12.2022 Zápis č.11 2022 Výpis usnesení č.11 2022
23.11.2022 Zápis č.10 Výpis usnesení č.10 2022
24.10.2022 Zápis č.9 2022 – ustavující Výpis usnesení č.9 2022
14.9.2022 Zápis č.8 2022 Výpis usnesení č.8 2022
31.8.2022 Zápis č.7 2022 Výpis usnesení č.7 2022
13.7.2022 Zápis č.6 2022 Výpis usnesení č.6 2022
1.6.2022 Zápis č.5 2022 Výpis usnesení č.5 2022
28.4.2022 Zápis č.4 2022 Výpis usnesení č.4 2022
30.3.2022 Zápis č.3 2022 Výpis usnesení č.3 2022
2.3.2022 Zápis č.2 2022 Výpis usnesení č.2 2022
26.1.2022 Zápis č.1 2022 Výpis usnesení č.1 2022

 

rok 2021

Zasedání dne: Zápis ze zasedání Výpis usnesení
15.12.2021 Zápis č.11 2021 Výpis usnesení č.11 2021
24.11.2021 Zápis č.10 2021 Výpis usnesení č.10 2021
13.10.2021 Zápis č.9 2021 Výpis usnesení č.9 2021
25.8.2021 Zápis č.8 2021 Výpis usnesení č.8 2021
23.6.2021 Zápis č.7 2021 Výpis usnesení č.7 2021
12.5.2021 Zápis č.6 2021 Výpis usnesení č.6 2021
5.5.2021 Zápis č.5 2021 Výpis usnesení č.5 2021
8.4.2021 Zápis č.4 2021 Výpis usnesení č.4 2021
24.3.2021 Zápis č.3 2021 Výpis usnesení č.3 2021
24.2.2021 Zápis č.2 2021 Výpis usnesení č.2 2021
27.1.2021 Zápis č.1 2021 Výpis usnesení č.1 2021

rok 2020

Zasedání dne: Zápis ze zasedání Výpis usnesení
16.12.2020 Zápis č.8 2020 Výpis usnesení č.8 2020
25.11.2020 Zápis č.7 2020 Výpis usnesení č.7 2020
30.9.2020 Zápis č.6 2020 Výpis usnesení č.6 2020
26.8.2020 Zápis č.5 2020 Výpis usnesení č.5 2020
17.7.2020 Zápis č.4 2020 Výpis usnesení č.4 2020
17.6.2020 Zápis č.3 2020 Výpis usnesení č.3 2020
6.5.2020 Zápis č.2 2020 Výpis usnesení č.2 2020
4.3.2020 Zápis č.1 2020 Výpis usnesení č.1 2020

rok 2019

Zasedání

dne:

Zápis ze zasedání Výpis usnesení
18.12.2019 Zápis č.11 2019 Výpis usnesení č.11 2019
13.11.2019 Zápis č.10 2019 Výpis usnesení č.10 2019
2.10.2019 Zápis č.9 2019 Výpis usnesení č.9 2019
28.8.2019 Zápis č.8 2019 Výpis usnesení č.8 2019
1.8.2019 Zápis č.7 2019 Výpis usnesení č.7 2019
19.6.2019 Zápis č. 6_2019 Výpis usnesení č.6 2019
29.5.2019 Zápis č.5 2019 Výpis usnesení č.5 2019
2.5.2019 Zápis č. 4_2019 Výpis usnesení č. 4_2019
27.3.2019 Zápis č.3_2019 Výpis usnesení č.3_2019
27.2.2019 Zápis č. 2_2019 Výpis usnesení č. 2_2019
17. 1. 2019 Zápis č. 1_ 2019 Výpis usnesení č. 1_2019

 

rok 2018

 

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
17. 12. 2018 Zápis č. 6_2018 Výpis usnesení č.6
10. 12. 2018
 
Zápis č. 5 ustavující Výpis usnesení č.5
13.9.2018 

 

Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 183/62; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 213; Smlouva o zřízení služebnosti inž.sítě p.č. 1034/1,1051/4, 1052 a 64; Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 127/39; Darovací smlouva – vodovod a kanalizace p.č. 1038/1,1038/2,957/17,131/11 (U Parku); Spádovost do ZŠ; Rozpočtové opatření č.2/2018 a 3/2018; Podání žaloby; Různé – Soudní spor se zhotovitelem MŠ, Čipování popelnic, Měřiče rychlosti v obci, Rekonstrukce komunikace Choceradská, Zákaz průjezdu kamionové dopravy, Veřejné osvětlení v Průhonu, Svazková škola Lošbates, Akce Komunitního centra, Bilance volebního období.
21.6.2018 Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1049/1; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1039/1; Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 183/180 a 183/181; Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady (FCC); Výsledek hospodaření 2017 MŠ Svojetice; Výsledek hospodaření 2017 Obec Svojetice; Závěrečný účet obce za rok 2017; Plán financovní obnovy vodovodu; informace k volbám do zastupitelstva obce 2018; Smlouva o věcném břemenu – inž.sítě p.č. 1072/1 a 35 (svod dešťové vody); Plán rozvoje obce; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby vodovodního řadu (Do Údolí); Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby kanalizačního řadu (Do Údolí); GDPR – zasílání newsletteru; Úhyn ryb a kontaminace vody v nádrži; Studie dopravního značení – zákaz průjezdu automobilů nad 12 tun; K Jezírku – zrcadlo; Informace o letácích – kontorla vody; Diskuze – škola, znečišťování toků, územní plán.
17.5.2018 Smlouva o sml.budoucí – věcné břemeno ČEZ p.č. 1041/40; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby Kanalizační řad v ulici Podemlejnská a Točitá; Smlouva o sml.budoucí – převod vlastnictví stavby Vodovodní řad v ulici Podemlejnská a Točitá; Návrh OOP stanovující místní úpravu provozu na silnicích II.a II.třídy vedoucí k omezení nákladní tranzitní dopravy; TJ Sokol Svojetice – příspěvek; Rozpočtové opatření 1/2018; Schválení názvů ulic; Určení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022; žádost od vlastníka nemovitosti na ulici Choceradská – vybudování vodovodní přípojky; Schválení určeného zastupitele pro pořizování Změny č.2 ÚP; WIFI4EU; Příjem žáků do ZŠ Mukařov; Připravované akce; Kontejner na bioodpad; Zastávky; Diskuze – Změna územního plánu, Oprava drenáže v ulici Na Podkovách, Chodník Choceradská, Audit na dotaci na kanalizaci, Soud se zhotovitelem MŠ, Připomínky k nové MŠ a bowlingu, vztahům občanů k obci.
5.3.2018 Informace o svazkové škole Lošbates; Věcné břemeno p.č.197/58; Věcné břemeno p.č.196; Věcné břemeno p.č.188/10; Věcné břemeno p.č.127/39; Darovací smlouva – vodovodní řad; Rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019-2021 – obce i MŠ; Vstup obce do Svazu měst a obcí ČR; Dodatek č.10 – PID; Různé – Zápis do ZŠ, Zápis do MŠ, Podemlejnská, ochrana os.údajů – GDPR.

rok 2017

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
 21.12.2017  Vodné a stočné na rok 2018; Poplatky za komunální odpad na rok 2018;Informace o VŘ – odpady; Rozpočtové opatření č.6 a pověření starostky; Rozpočtové provizorium; OZV č. 2-2017 – zhodnocení pozemku připojením na vodovod; Svazková škola LOŠBATES; Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno pro ČEZ p.č. 202/2; ROPID; Diskuze – svoz odpadu, oprava silnice, zákaz parkování u parku.
 9.11.2017  Smlouva o smlouvě budoucí – kanalizační řad A2.1; Darovací smlouva – kanalizace p.č. 164/16; Rozpočtové opatření č.6/2017; LOŠBATES svazková škola – Dodatek č.1; Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 131/11, 1038/1, 1038/2; Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. 1/2012 – p.č. 232/31 a p.č. 233; Smlouva o nájmu nemovitostí č. 1/2017 – p.č. 231/3 a 231/5; Dodatky ke kupním smlouvám st.p.č. 24/2, st.p.č. 24/1 a st.p. 24/5 (bowling a domeček);  Revize katastru; Radary; Spádovost školy; Diskuze – sekání trávy, dotace na rybník, oprava asfaltu, úklid sněhu.
14.9.2017 Osvobození účtování nájmů od DPH; Rozpočtové opatření č.4/2017; LOŠBATES – příkazní smlouva; Smlouva o převodu pozemku p.č. 183/173; Darovací smlouva č.13/2017 – kanalizační řad XK-9;Závěrečný účet Ladova kraje za rok 2016; Vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 231/3 y 231/5; Smlouva o zřízení věcného břemene pro p.č. 183/35; Stav opravy ulic Podemlejnská a Srbínská; Značení u obchodu; Autobusové zastávky; Budova V Průbohu 153 – stará školka. Diskuze: škola, budova staré školky, rybník, osvětlení, byty v budově bowlingu.
28.6.2017 Plán financování obnovy kanalizace; Smlouva o servisní činnosti 1/2017 (VODA CZ); Rozpočtové opatření 3/2017; Změna č.2 ÚP – změna architekta a schválení zadání změny č.2 ÚP; Výsledek hospodaření MŠ Svojetice za rok 2016; Výsledek hospodaření obce za rok 2016; Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání  hospodaření obce; Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene p.č.177/16 (ČEZ); Plánovaná výstavba skladové haly na p.č.61; Diskuze – územní plán, doba udržitelnosti staré MŠ, dopravní značení.
5.6.2017  Jmenování nové ředitelky MŠ; navýšení kapacity MŠ Louňovická; budova MŠ V Průhonu; rozpočtové opatření 2/2017; darovací smlouva na vodovod A-3; darovací smlouva na vodovod A1-10; dodatek č. 2 – nájem vodovodu (I.T.V.); dohoda o spolupráci při správě, úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví obce Svojetice; schválení Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání (SORJ); výběrové řízení na nového provozovatele služeb na odvoz odpadu; smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady; zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení; směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (VODA CZ); Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo (VODA CZ); Smlouva o dílo č. (VODA CZ)
30.3.2017  Prodej p.č. 1042/4; věcné břemeno s ČEZ p.č. 149/17; darovací smlouva na kanalizaci; darovací smlouva na vodovod; dodatek ke smlouvě s I.T.V.; smlouva o sml. budoucí na vodovod;  uvolnění starostky do funkce; záměr správy údržby p.č. 173/5 a 173/6; architekt na změnu č.2 územního plánu; dobrovolný svazek Lošbates (svazková škola) – stanovy, zřízení, zástupce obce; finanční příspěvek TJ Sokol; darovací smlouva na kanalizaci; spádovost školy; kanalizace; Diskuze – hluk na návsi, zasypaná strouha.
23.1.2017   Spádovost školky; VŘ na svoz odpadů (účast obce ve sdružení zadavatelů, pověření starostky; prodej p.č. 143/1; prodej p.č. 1042/4; darovací smlouva na kanalizaci – Borůvková;  Ladův kraj – stanovy; Region Jih – dohoda o stanovení podílu; dodatek ke smlouvě – výstavba kanalizace (VPK Suchý); rozpočtové opatření č. 1/2017; finanční a kontrolní výbor; věcné břemeno s ČEZ (p.č.188/10); žádost o bezúplatný převod p.č. 183/173; Diskuze – spádovost školy, úsporná opatření, kanalizace – úklid silnic, osvětlení V Průhonu, chodníky. 

rok 2016

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
19.12.2016  Poplatek za TKO a bioodpad na rok 2017; vodné a stočné 2017; rozpočtové opatření č.7 a 8; pověření starostky k provedení rozpočtového opatření; rozpočet 2017 a rozpočtový výhled 2018-20; pověření starostky k provádění rozpočtových změn; darovací smlouva na vodovod;  věcné břemeno s ČEZ (p.č. 183/170); OZV 5/2016 (zákaz požívání alkoholu); změna č.2 územního plánu; kanalizace; sběr použitého jedlého oleje; info o schůzce s Policí ČR na téma mládež v obci; Diskuze – ulice Na Podkovách.
10.11.2016  Záměr prodeje p.č. 143/1; záměr prodeje p.č. 1042/4; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 151/16); věcné břemeno s ČEZ (p.č. 1041/37); smlouv ao zřízení dobrovolného svazku obcí – stanovy – delegát za obec (škola); spádovost školy; OZV 3/2016 (spalování rostlinných materiálů); nařízení obce 1/2016 (zákaz podomního prodeje); smlouva na služby – sběr jedlého oleje (Černohlávek); rozpočtové opatření č.3,4,5 a 6; Diskuze – kanalizace, chodník Na Obci, audit, dopravní značení. 
22.8.2016  Svazková škola; stočné; místní koeficient daně z nemovitých věcí; pravidla pro prodej nemovitostí; rozpočtové opatření č.2; přijetí dotace ze Středočeského kraje na kanalizaci; dotace ze SFŽP na kanalizaci; smlouva na odběr elektřiny (ČEZ);  dotace pro TJ Sokol; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 213, 302, 1046/2); záměr prodeje p.č. 143/1; Diskuze – kanalizace, MŠ závady, chodník u obchodu, neudržovaný pozemek.
23.6.2016  Smlouva na účelovou dotaci na kanalizaci (Středočeský kraj); věcné břemeno s ČEZ (p.č. 1041/42); účetní závěrka  obce a MŠ za rok 2015; závěrečný účet obce za rok 2015; rozpočtové opatření č.1; Diskuze – kanalizace, oprava chodníku; příspěvek pro Obec Baráčníků; jednosměrky.
24.5.2016  Úvěr (Komerční banka); dodatky ke smlouvám s VODA CZ Service; ZŠ Mukařov; Diskuze – kanalizace, vodné, webové stránky.
12.5.2016  Kanalizace; rozpočet 2016; pověření starostky k provádění rozpočtových změn; zástupce zhotovitele kanalizace VPK Suchý; Zásady pro věcná břemena; dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Říčany (přestupky); stabilizace úřadu – zaměstnanci; rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; soudní spor se zhotovitelem stavby MŠ (EMV); ZŠ Mukařov; Diskuze – motorkáři, vandalismus, komunikace Podemlejnská.
3.3.2016  Slib nových členů ZO; kontrolní výbor; finanční výbor; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015; rozpočtové opatření 1/2015; nápravná  opatření; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 151/91, 206/34, 183/181); názvy ulic; OZV 1/2016 (noční klid a regulace hlučných činností); ZŠ Mukařov – smlouva na rozšíření; žádost o dotaci na kanalizaci; BRKO; dodatek ke smlouvě – kompostárna Struhařov; sazebník úhrad;  Diskuze – úklid sněhu, bowling, oprava chodníku, vandalismus, Podemlejnská – stížnost na stav komunikace, komunikace Na Kopci a Na Obci, kanalizace, zastupitelstvo obce, vodné.

rok 2015

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
28.12.2015  Volba starosty a odměna; finanční a kontrolní výbor; rozpočtový výhled 2016-19; rozpočtové opatření č.7; svěření majetku do správy MŠ; příspěvek MŠ; Diskuze – odvolání starostky, úvěr, rezignace zastupitele.
20.12.2015   Přerušení zasedání; odvolání starostky; úvěr na kanalizaci (Komerční banka); blankosměnka; rozpočtové provizorium; rozpočtové opatření č.6; vodné 2016; poplatek TKO 2016; změna č.2 územního plánu; určený zastupitel pro pořizování změny ÚP; přijetí daru (p.č. 186/6); prodej p.č. 231/47; Svaz bojovníků za svobodu; vandalismus; Diskuze – komunikace Na Kopci, komise, změna ÚP.  
26.11.2015  Změna č.1 územního plánu; ZŠ Mukařov nástavba – dodatek ke smlouvě; rozpočtová změna č.5; úvěr na rekonstrukci komunikací Na Kopci a Na Obci; kontokorentní úvěr; zastupitelnost starosty; revokace usnesení 2015-06-068 (p.č. 13); darovací smlouvy – pozemky pod komunikacemi Na Kopci, Na Obci a U Parku; revokace usnesení 2015-06-065 (p.č. 24/7 a 24/5) a 2015-06-067 (p.č. 24/2 a 24/5); koupě pozemků pod komunikacemi Na Kopci; smlouva o spolupráci při rozvoji občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury v obci; věcné břemeno s ČEZ (p.č. 149/17); ukončení pracovního poměru admin.pracovnice; Diskuze –  územní studie, změna územního plánu, vandalismus, kanalizace, BRKO a kompostárna.
30.9.2015  Rozpočtová změna č.4; revokace usnesení 2015-05-55 (prodej pozemku p.č. 231/26); Diskuze – náklady obce, úprava silnic po výstavbě kanalizace.
22.9.2015   Dopis firmě EMV (zhotovitel MŠ); smlouva na technický dozor při projektu Živá školní zahrada (Ing. Friedlová); smlouva na administraci projektu  Živá školní zahrada (Ing. Friedlová); smlouva na vybudování živé školní zahrady (H-Rekultivace); smlouva na metodicko-administrační pomoc – kanalizace (VODA CZ Service); smlouva na zkušební provoz ČOV (VODA CZ Service); smlouva na dodání čerpacích stanic u nemovitostí -plastových jímek ke kanalizaci (Šmíd);  veřejná omluva; počet místostarostů; volba 2.místostarosty; odměna místostarostů; kontrolní výbor; Diskuze – parcelace V Jamách, projekt BRKO, rekonstrukce nádrže, dláždění u parku, rekonstrukce bowlingu, kompetence zastupitelů, ukončená stavba MŠ, parkování u prodejny, prodej pozemku 1042/4.
7.8.2015  Rozpočtové opatření č.3; smlouva na vnitřní vybavení MŠ (Elephant Smile); dodatek ke smlouvě s EMV (stavba MŠ); dodatek ek smlouvě s LK Advisory (řízení projektu rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci); veřejnoprávní smlouva s Mukařovem (MŠ); odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 151/1; odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 24/7 a 24/5; odkoupení pozemku pod komunikací Na Kopci p.č. 24/2 a 24/5; darovací smlouva p.č. 13; zřizovací listina MŠ; smlouv ana zhotovení územních studií US2 a US4 (Ing.arch. Brožek); záměr prodeje p.č. 231/22 a 231/26; Diskuze – dopravní situace, pracovní doba zaměstnanců; využití staré budovy MŠ; rekonstrukce komunikací.
30.6.2015  Účetní závěrka obce a MŠ za rok 2014; přezkoumání hospodaření obce za rok 2014; rozpočtová změna 9/2014; závěrečný účet obce za rok 2014; rozpočtová změna č.2; fiinanční příspěvek na dítě v MŠ Srdíčko; prodej p.č. 231/22 a 231/26; prodej p.č. 231/47; revokace usnesení 2015-03-024; odměny zastupitelů; Diskuze – BRKO, dotace na vybudování zahrady u MŠ a sbírka, kanalizace.
19.6.2015  Finanční příspěvek na dítě v MŠ Srdíčko; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; záměr prodeje p.č. 1042/4; smlouva o úvěru (Česká spořitelna); smlouva na dotaci ze SFŽP; Diskuze – účetní závěrka MŠ, průzkum dopravy, postup ZO při změně platové třídy zaměstnance, odměny zastupitelů, územní studie a územní plán, sbírka na vybavení MŠ, vícepráce na stavbě MŠ.  
28.4.2015 Odměny zastupitelů; platová třída pracovníka na úklid; záměr prodeje p.č. 1042/4; záměr prodeje p.č. 231/47; záměr prodeje p.č. 231/26 a 231/22; odkup pozemku pro komunikací p.č. 189/3, 183/182 a 189/38; darovací smlouva na vodovody; zrušení části usnesení 2013-04-037 (prodej domečku); smlouva na výstavbu kanalizace a ČOV (VPK Suchý); veřejná sbírka na nábytek do školky; odloučené pracoviště MŠ; finanční příspěvek Obci Baráčníků;  Diskuze – kanalizace, radary.
20.3.2015  Rozpočet 2015; smlouva na autorský dozor Výstavba kanalizace (Fiala projekty); smlouva BOZP Výstavba kanalizace (Prokýšek); žádost o dotaci na vybudování zahrady MŠ; smlouva s kompostárnou Struhařov; OZV 1/2015 (komunální odpad); zástupce pro jednání s Odborem územního plánování; finanční příspěvek spolku Báječný svět; Diskuze – rozpočet, rekonstrukce Komunikací Na Kopci a Na Obci, VŘ na kanalizaci; retardér Na Skále.
30.1.2015  Slib nových zastupitelů; finanční výbor; kontrolní výbor; uvolněná starostka; odměna starostky; opatrovník; rozpočtové provizorium; Diskuze – kanalizace, rekonstrukce komunikace Na Kopci a Na Obci, Točitá, odklízení sněhu, únik ze žumpy, rekonstrukce komunikací.

 rok 2014

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
28.12.2014   Námitka ohledně usnášeníschopnosti; slib nových zastupitelů; vodné 2015; rozpočtová změna č.8; rozpočet na rok 2015; pravidla rozpočtového provizoria; Diskuze – kanalizace, poplatky za TKO na rok 2015; bioodpad.
26.11.2014   Jednací řád; plán inventarizace a inventarizační komise; příspěvek pro Obec Baráčníků; veřejná výzva na pracovní místo admin.pracovnice;  veřejná výzva na pracovní místo úklid a údržba obce; zrušení výběrového řízení na kanalizaci; smlouva na vedení účetnictví; příspěvek na činnost TJ Sokol; dodatek ke smlouvě o řízení projektu (LK Advisory); revokace usnesení 2014-08-084 (směnná smlouva); zástupce pro jednání s Odborem územního plánování; kulturní komise.
5.11.2014  Ustavující zasedání. Počet místostarostů; volba starosty a místostarosty; finanční a kontrolní výbor; odměny neuvolněných zastupitelů; zástupce obce na Valné hromadě Region Jih; Diskuze – výstavba nové MŠ.
9.10.2014 Smlouva o dílo – MŠ (EMV s.r.o.); smlouva o dílo – Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Energie stavební a báňská a.s.); směnná smlouva s firmou Simekostav s.r.o.; dodatek k darovací smlouvě na pozemek p.č. 307/19 (pozemek MŠ); příkazní smlouva na technický dozor na stavbu kanalizace (SH-Garing); smlouva BOZP na stavbu MŠ (P.Prokýšek); smlouva BOZP na stavbu rekonstrukce komunikace Na Kopci a nA Obci (P.Prokýšek); rozpočtová změna č. 7/2014; smlouva o zřízení věcného břemene p.č.269; plánovací smlouva; dodatek č.01 – projektová dokumentace na chodník; finanční přebytek MŠ; dotace na kanalizaci.
17.9.2014  Odůvodnění veřejné zakázky Výstavba tlakové kanalizace a ČOV; věcné břemeno s ČEZ p.č. 231/4; rozpočtová změna č.6/2014; směnná smlouva na p.č. 173/4 a 151/55; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2014; věcné břemeno s ČEZ p.č. 307/19; info o otevírání obálek stavba MŠ, rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci, VŘ na kanalizaci; změna č.1 územního plánu.
9.7.2014  Změna č.1 územního plánu; věcné břemeno s ČEZ p.č. 131/5; rozpočtová změna č.5/2014; smlouva na odvoz TKO (A.S.A); smlouv ana kulturní pořad (Vanda a Standa); dodatek ke smlouvě na technický dozor Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci  (Profesionálové); dodatek ke smlouvě na Projekční a inženýrskou činnost odvodnění MK Na Kopci (Profesionálové); technický dozor – stavba nové MŠ (Vista – Ing.Šír); smlouva na projekt na vodovod v ulici Švestková (Vista – Ing. Šír); záměr prodeje p.č. 231/25; záměr prodeje p.č. 231/47; hodnotící komise na VŘ rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; budoucí smlouva směnná s Region Jih; smlouva na autorský dozor na stavbě MŠ; ZŠ Mukařov přístavba; VŘ na zhotovitele stavby MŠ – zrušeno; dotace – kanalizace.  
11.6.2014  Počet členů zastupitelstva 2014-18; darovací smlouva na vodovod; rozpočtová změna č.4; finanční příspěvek na žáka ZŠ Nerudova; smlouva s EKO-KOM na rok 2014; dodatek č.1 ke smlouvě s EKO-KOM; záměr na směnu pozemků p.č. 35/6 a 24/6;  záměr na směnu pozemků p.č. 173/4 (V Jamách) a 151/55; cenová nabídka na technický dozor – stavba nové MŠ (Vista – Ing.Šír); cenová nabídka na technický dozor – Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové); hodnotící komise VŘ rekonstrukce komunikací; hodnotící komise VŘ stavba MŠ; záměr směna pozemků Region Jih; dohoda o umístění a provozu telekomunikačního kabelu (VS Mnichovice); ZŠ Mukařov- nástavba kontejnerové přístavby – smlouva, dodatek. 
23.4.2014  Smlouva na dotaci na stavbu MŠ; smlouva o řízení projektu výstavby MŠ (LK Advisory); dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci pro provedení stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);  dodatek ke smlouvě na VŘ na zhotovitele stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové); kanalizace -dotace.
2.4.2014  Prodej p.č. 231/50; darovací smlouva – vodovod – Region Jih; pasport komunikací – smlouva o dílo (Ing.Chytil); závěrečný účet obce za rok 2013; výsledek hospodaření obce a MŠ 2013;   smlouva na velkoobjemový kontejner (Durek); rozpočtová změna 3/2014; projektová dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);  cenová nabídka na měření pláně pod komunikacemi Na Kopci a Na Obci (Šmíd); kanalizace – dotace; dotace – nová MŠ; VŘ na dodavatele stavby Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; diskuze – výkup pozemků pod komunikacemi.
5.3.2014  Referendum; odměna místní komise pro hlasování v referendu; smlouva o dílo na prováděcí dokumentaci na novou MŠ (Vista – Ing.Šír); smlouva o spolupráci na VŘ na zhotovitele nové MŠ (Profesionálové); smlouva – kompostárna Struhařov; rozpočtová změna 2/2014; smlouva na zpracování projektové dokumentace parcelace V Jamách (Fiala Projekty);  partnerství v projektu “Vzdělání – cesta k odpovědnosti” (firma MLMADRE); proplacení dovolené starostky; přezkoumání hospodaření obce – odměna neuvolněné starostky – nápravné opatření; zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013; hospodaření obce – odměny; kanalizace – dotace; ŽŠ Mukařov. 
12.2.2014  Věcné břemeno s ČEZ, pronájem p.č. 142/5; darovací smlouva p.č. 258/1; záměr prodeje p.č. 231/50; zhotovení projektové prováděcí dokumentace na novou MŠ (Vista – Ing.Šír); projektová dokumentace pro stavební povolení parcelace a zasíťování V Jamách (Ing.Fiala); rozpočtová změna č. 1/2014; opatrovník pro p.č. 206/8; cenová nabídka na zpracování VŘ (Profesionálové); ZŠ Mukařov; rozšíření vodovodu v ulici Švestková.
8.1.2014   Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci na novou MŠ (LK Advisory); trestní oznámení na neznámého pachatele.

rok 2013

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
18.12.2013  Odměna starostky; proplacení nevyčerpané dovolené starostky; darovací smlouva p.č.127/22;  darovací smlouva p.č. 127/39; darovací smlouva p.č. 191/18, 191/19, 197/69, 232/2; smlouva o dílo na rekonstrukci OÚ – vícepráce; OZV 2/2013 (poplatek za komunální odpad); vodné 2014; rozpočtová změna 7/2013; určení pravomocí k rozpočtovým opatřením; příspěvek Obci baráčníků na rok 2014;  rozpočet 2014; rozpočtový výhled 2015-2016; ZŠ Mukařov – spolufinancování přístavby; žádost o dotaci na novou MŠ; směrnice 4/2013 (účetní závěrky); schválení mezitímní účetní  závěrky OÚ a MŠ; schválení příspěvků na kanalizační řad; příprava budoucí vyhlášky na zhodnocení pozemku v souvislosti s vybudovanou kanalizací; dotace na rekonstrukci komunikací Na Kopci, Na Obci a Na Skále; dotace na opravu rybníka; oprava ulice Pod Sosnami.
27.11.2013   Mimořádné zasedání. Referendum – projednání návrhu na konání referenda; návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu; schválení OOP a vydání územního plánu; darovací smlouva p.č. 307/19 (pozemek pro novou MŠ)
6.11.2013   Kanalizace – předběžné oznámení o výběrovém řízení atd.; zpracování výběrového řízení na rekonstrukci komunikací Na Kopci a Na Obci (Profesionálové);   plán inventarizace; plán zimní údržby; smlouva o poskytnutí  podpory na zateplení a výměnu oken MŠ; žádost o dotaci “Úprava veř.prostranství”; rozpočtová změna 6/2013; starostka jako neuvolněná;
8.10.2013  Prodej p.č. 202/46 a 202/48; věcné břemeno s  ČEZ přípojka k ČOV u hřbitova; vyřazení nedokončené investice z majetku obce (spádová kanalizace – projekt); rozpočtová změna č.5; zateplení MŠ – vícepráce; zateplení a výměna oken OÚ; dílčí přezkoumání hospodaření obce 2013; info k místnímu referendu.
7.8.2013  Smlouva na dotaci Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci; věcné břemenos  ČEZ p.č. 1039/1 a 151/48; smlouva o řízení projektu Rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci (LK Advisory); zateplení a výměna oken OÚ a MŠ.
3.7.2013  Rozpočtová změna č.4; záměr prodeje p.č. 202/4; opatrovník ve věci parcelace pozemků V Jamách; opatrovník ve věci chodník Choceradská; zateplení a výměna oken OÚ a MŠ.
5.6.2013   Povolení provozování doplňkové činnosti MŠ;  věcné břemeno s ČEZ; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova;Říčany – výpověď dohody o společném školském obvodu; rekonstrukce MK Na Kopci a Na Obci;  smlouva o sml. budoucí o bezúplatném převodu části pozemku pod budoucím chodníkem Choceradská; žádost o pronájem pozemku p.č. 142/5; info o územním plánu, oprava komunikace Na Skále, zateplení OÚ a MŠ.
2.5.2013  

 Dokumentace pro provádění stavby kanalizace a ČOV (Fiala); OZV1/2013 (chov a pohyb psů); mimořádný příspěvek pro baráčníky a TJ Sokol; věcné břemeno s ČEZ Na Skále a NA Staré Cestě; dopravní značení Na Skále; opravy cest; přístavba ZŠ Mukařov. 
3.4.2013  

 Smlouva o dílo na zateplení a výměnu oken OÚ (Zlínské stavby) a MŠ (MOZIS);  výběr projektanta na projektovou dokumentaci pro stavbu nové MŠ a smlouva o dílo (Hnilička); rozpočtová změna 2/2013; směrnice 3/2013 (reálná hodnota u majetku k prodeji); účetní závěrka obce a MŠ za rok 2012;  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012; darovací smlouva p.č. 131/11; kupní smlouva na p.č. 1072/2, st.p. 24/2 a dům č.p. 135 (domeček); věcné břemeno s ČEZ Na Obci; územní plán; opravy cest.
6.3.2013  Smlouva o spolufinancování studie rozšíření ZŠ Mukařov; věcné břemeno s KSÚS – pro dešťovou kanalizaci u chodníku podél Choceradské;  věcné břemeno s ČEZ p.č. 957/17 a 1038/2; rozpočtová změna 1/2013; zařazení obce do ISRÚ; MAS finanční podpora; směrnice 2/2013 (o veřejných zakázkách); podnět k přezkumu a návrh na revokaci usnesení 2013-02-007 (domeček); stížnost na projednání bodu PM 004/13 a revokaci usnesení 2013-02-006; havarijní stav ulice Podemlejnská a Srbínská.
6.2.2013  Smlouva o sml. budoucí darovací p.č. 307/19 (pozemek na novou MŠ); darovací smlouva p.č. 206/34; smlouva o dílo na projekt parcelace a zasíťování pozemků V Jamách (ing.Fiala); nabídky na záměr prodeje pozemku p.č. 1072/2 a 24/2 (domeček); směrnice 1/2013 (o vnitřní kontrole);  Ladův kraj – stanovy; žádost o pronájem p.č. 142/5; návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví stavby (vodovod, kanalizace);   návrh Darovací smlouvy o převodu stavby (vodovod, kanalizace); žádost o výpůjčku p.č. 1051/4 pro stavbu chodníku; zateplení OÚ a MŠ; MAS.

rok 2012

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

 Poznámky:
19.12.2012  Rozpočet 2013 a výhled 2014-2015; rozpočtová změna 5/2012; smlouva o dílo na projekt  Rekonstrukce MK Na Kopci a Na Obci (Belton); darovací smlouva p.č. 199/4 a 199/5; kupní smlouva na prodej p.č. 183/178; vodné 2013; Region Jih dodatek č.1; směrnice 1/2012 (oběh účetních dokladů), smlouva na dotaci (Mikuláš v parku 2012); dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2012; VO ulice U Potoka, Pod Modříny a K Lukám – sponzorské dary;   
7.11.2012  Plán rozvoje obce v období let 2012-2027; navýšení příspěvku MŠ na rok 2012; věcné břemeno s ČEZ Spojovací a Na Obci; převod pozemků p.č. 199/15 a 199/44 na obec; žádost o koupi a záměr prodeje p.č. 183/178;rozpočtová změna č.4; navýšení rozpočtu TJ Sokol;  OZV 2/2012 o místních poplatcích; hodnotící komise pro VŘ Zateplení OÚ a MŠ; poplatek za TKO 2013; místo na tříděný odpad; nové web stránky.
17.10.2012  Kupní smlouva na p.č. 155 (bývalá restaurace bowling), 24/1 a 24/5 (Simekostav). 
3.10.2012  věcné břemeno s ČEZ – dodatek ke smlouvě p.č. 151/91; smlouva o dílo – sekání trávy (Lesnické a zahradnické služby Hauk-Štěpán-Ustohal); objednávka  geometr.plán – věcná břemena k vodovodní síti (ing.Šašek); OZV 1/2012 o místním poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu; záměr prodeje p.č. 1072 a 24/2 (domeček); plán inventur; podání žádosti o dotaci a smlouva o dílo s EPK na zpracování žádosti o dotaci (rekonstrukce komunikací Na Kopci a Na Obci); žádost na KÚ o převod pozemků z MNV Svojetice na Obec Svojetice; dotace na Mikuláš v parku; instalace vodoměrů zdarma; info o budoucí OZV o místním poplatku za zhodnocení st.pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace.
1.8.2012  Věcné břemeno s Tehovem p.č. 1145; podání žádosti o dotaci na kanalizaci; podání žádosti o dotaci Mikuláš v parku; smlouv ao vytvoření autorského díla a poskytnutí licence k využití autorského díla MŠ (Hnilička); kolaudace vodovod 2.etapa; výstavba VO (Podemlejnská, Srbínská, Tehovecká).
11.7.2012  Darovací smlouva komunikace a p.č. 151/91 Na Výsluní; smlouva o dílo VO 2.etapa (Elmoz Czech); cenové nabídky na architektonický návrh MŠ (Hnilička); rozpočtová změna č.3; dopravní značení – zpomalovací prahy (V Průhonu a Louňovická); osazování vodoměrů; povolení doplňkové činnosti MŠ – dodatek č.2 ke zřizovací listině č.2; příprava smlouvy na prodej bowlingu; oprava Choceradské.   
6.6.2012  Přijetí dotace na VO; přijetí dotace na knihovnu; záměr vyhlášení VŘ na dodavatele stavby VO 2.etapa; výběrová komise na VO 2.etapa; Region Jih; nájem pozemků p.č. 233 a 232/31; nabídka prodeje komunikace p.č. 189/3, 183/182 a  189/38 (Květinová); prezentace záměru koupě bowlingu a příprava smlouvy o prodeji; kupní smlouva 1/2012/KP o prodeji nemovitosti; info o nekaceptace žádosti o dotaci na hřiště MŠ; odvolací soud; akceptace žádosti o podporu – zateplení OÚ a MŠ; V Průhonu – značky a retardéry; zábor veřejných prostranství; prezentace ANODA s.r.o. 
2.5.2012  Darování komunikace a p.č. 177/4, 1041/12 a 1041/15 (Na Podkovách) včetně vodovodu, VO, vodního toku; rozpočtová změna č. 2/2012; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; školský zákona konkurz na ředitele MŠ; nabídka na koupi bowlingu.
11.4.2012   Závěrečný účet obce za rok 2011 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011; smlouva o poskytování poradenských služeb (dotace na kanalizaci) s Grant Help; věcné břemeno s ČEZ p.č. 224/5 a 202/17; smlouva o dílo Krásná náves (CZ instal); záměr pronájmu pozemku p.č. 233 a 232/31; info o dotacích – dopravní značení, knihovna, VO; nabídka na odkup bowlingu.
4.4.2012 Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.
7.3.2012  Věcné břemeno s ČEZ Jilmová; věcné břemeno s ČEZ K Hájence; věcné břemeno s ČEZ K Hájence a Švestková; dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vodovodní síť 2.etapa (Energie stavební a báňská); mandátní smlouva Organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby  – tlaková kanalizace; zadávací dokumentace k VŘ – tlaková kanalizace; prodej p.č. 1043/1 a 202/13; smlouva o dílo na projektovou dokumentaci Rekonstrukce rybníka (KV+MV Aqua s.r.o.); věcné břemeno s ČEZ Na Kopci a V Průhonu; VŘ na akci Krásná náves; 2.etapa vodovodu; nedostatečná kapacita škol; výzvy MAS.
1.2.2012  Věcné břemeno s ČEZ U Parku; převedení komunikace Na Výsluní p.č. 151/91 na obec; rozpočtová změna č. 1/2012; hodnotící komise na projekt Krásná náves; hodnotící komise na VŘ zhotovitele stavby tlaková kanalizace a ČOV; exekuce; Kamenická stezka; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; Mikuláš; Diskuze – zpracování připomínek k územnímu plánu.

rok 2011

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky – program zasedání:
21.12.2011  Poplatky TKO na rok 2012; vodné na rok 2012; zimní údržba místních komunikací; nabídky na dovoz velkoobjemových kontejnerů; dotace na herní prvky na hřiště MŠ.
7.12.2011  Rozpočet 2012 a výhled 2013/14; poplatky TKO 2012; projektová dokumentace na rekonstrukci rybníka (Ing. Karel Vrána); vypracování územní studie V Jamách (arch. Hnilička); stavba VO; rozpočtová změna č.6; věcné břemeno s ČEZ 189/33; dotace na obnovu porostů v lese; finanční dar pro MŠ; Ladův kraj; Region Jih – věcné břemeno.
2.11.2011  Žádost o dotaci na kanalizaci, žádost o dotaci na VO, žádost o dotaci na knihovnu, žádost o nadační příspěvek na dopravní značení; směrnice č.4 (inventarizace); směrnice č.5 (odpisy); smlouva o expertní pomoci s firmou  ML Compet (dotace); sponzorský dar na dopravní značení; pozvánka na procházku s architektem – návrh územního plánu;  návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; zimní údržba komunikací; udělení výjimky z ÚP – změna velikosti st.pozemku p.č. 131/5.
5.10.2011  Věcné břemeno s ČEZ č.e. 0284; mandátní smlouva na zpracování žádosti o dotaci na zateplení OÚ a MŠ; dotace na výstavbu kanalizace a ČOV; mandátní smlouva na výkon inženýrské činnosti pro akci “Svojetice – vodovod, kanalizace a ČOV” (VRV a.s.); smlouva na odvoz odpadu A.S.A. – navýšení cen; prodej p.č. 1043/1 a 202/13; dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011; oprava studně a sponzorský dar; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; osazování vodoměry; ukradené kanály v Podemlejnské a  Choceradské.
7.9.2011  Směrnice č. 1/2011 (poskytování informací)a 2/2011 (řád veřejného pohřebiště); smlouvy o pronájmu hrobového místa; mandátní smlouva na technický dozor “Vodovodní síť 2 .etapa” (Aquarius invest); nájemní smlouva s I.T.V.V. na správu a provozování vodovodu; dohody s vlastníkem nem. o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu – tlaková kanalizace; Ladův kraj -dodatek ke smlouvě o partnerství; rozpočtová změna č.4; výstavba 2.etapy vodovodu; 1.etapav odovodu – osazování vodoměry; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách.
3.8.2011   Smlouva o dílo ” Vodovodní přípojky” (Energie stavební a báňská); vícepráce k opravě kanalizace pod parkem – změna povrchu vozovky; projekotvá dokumentace na chodníky (VISTA – Ing.Jiří Šír); finanční prostředky ze Stř.kraje na Vodovodní síť 2.etapa; Ladův kraj; osazování vodoměrů; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách.
3.7.2011  Rozpočtová změna č.3; projektová dokumentace na zateplení OÚ a MŠ; záměr prodeje p.č. 209/2 a 1043/3; věcné břemeno s ČEZ č.e. 0266; věcné břemeno s ČEZ; smlouva o dílo “Vodovodní síť 2.etapa” (Energie stavební a báňská); Kamenická stezka; 1.etapa vodovodní síť; dańová kontrola – dětské hřiště – sankce; územní plán – náhrada za komunikace – p.č. 167/1, 168/1, 168/2 na bydlení; dotace na VO, knihovnu a Mikuláše, rekonstrukce parku; Diskuze – žádost o opravu zápisu, zveřejňování zápisu.
1.6.2011  Smlouva o dílo na opravu dešťové kanalizace (Šmíd); zpracování projektu zateplení OÚ a MŠ; vyhlášení záměru prodeje p.č. 209/13 a 1043/1; finanční příspěvek Baráčníci; splátkový kalendář na příspěvek na vodovodní přípojku; příspěvek na knihovnu MŠ; zřízení věcného břemene s ČEZ; studna u tenisových kurtů; silážní jáma a nepořádek u cesty do Louňovic;  žádost o prošetření zásahu vodovodního řadu do p.č. 224/8; Diskuze – projekty na vodovodní přípojky, chodníky v obci, zábory komunikací.
4.5.2011   VŘ na dodavatele stavby vodovodní síť 2.etapa; dodatek č.2 k mandátní smlouvě na výkon inženýrské činnosti pro akci vodovodní síť 2.etapa (firma VRV a.s.); jmenování členů výběrové komise; dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Vodovodní síť (Energie stavební a báňská); splátkové kalendáře na příspěvek na vodovodní přípojku; smlouva s ČEZ zřízení věcného břemene p.č. 60/1; revokace usnesení 2011-02-011; žádost o dotaci na akci Mikuláš v parku; žádost o dotaci rekonstrukce parku; rozpočtová změna č.2; finanční příspěvek na žáka v ZŠ Nerudova; věcné břemeno na dešťovou kanalizaci p.č. 202/13; dotace na kanalizaci pod parkem; snížení příspěvku na provoz MŠ a finanční dar pro školnici;  žádost o bezúplatný převod p.č. 139/9 a 183/172,157/5 a 269, 1049; zpětvzetí žaloby na firmu Represent – mimosoudní dohoda; dopravní značení; projekty kanalizačních přípojek; návrh zásad pro výstavbu v rozvojových obytných zónách; pořádek v ulicích a zábory; kontejnery Na Moklině a Spojovací.
6.4.2011   Výstavba vodovodu; revokace usnesení 2011-02-011; žádost o bezúplatný převod p.č. 139/9 a 183/172,157/5 a 269, 1049; pronájem pozemků 143/3, 142/4, 142/5, 143/1; předání VO v lokalitě u Tehovce; příspěvek na zakoupení čerpadla pro TJ Sokol; žádost o příspěvek na hospodaření v lesích; parcelace V Jamách;
2.3.2011 Věcné břemeno s ČEZ – přeložka V Jamách p.č. 172/1, 161/1, 161/14; rozpočtová změna č.1; revokace rozpočtu 2011; výsledek hospodaření za rok 2010; odměny zastupitelů; peněžitý dar starostce; knihovní řád; těžba dřeva v lese; dopravní obslužnost; obecní nemovitost u rybníka – hokejové kabiny – demolice; dotace – vodovod, územní plán, rekonstrukce OÚ; Diskuze – žádost o změnu zápisu 2/2011 a revokaci usnesení 2011-02-011;
2.2.2011  Darovací smlouva p.č. 137/9, 137/5, 183/31; dodatek ke smlouvě o dílo č.1 – vodovodní síť; změna č.2 úprava trasy větve č”a1″ (Na Kopci) tlakové kanalizace; darovací smlouva p.č. 24/9, 24/10, 24/11; zřízení věcného břemen s ČEZ; směnná smlouva p.č. 161/56 a 161/57 (V Jamách); monitoring hospodaření obce pro DSO Region Jih; příspěvek na opravu střechy kostela V Mukařově; dotace na VO; dotace na knihovnu; uvolnění bývalých hokejových kabin; dopravní obslužnost; plynofikace.
12.1.2011    

 Vyhláška 1/2011 o místních poplatcích; dopravní obslužnost; kulturní akce 2011; projekt rekonstrukce OÚ; knihovna; spolupráce s baráčníky a sportovci; dotace knihovna; Kamenická stezka.

rok 2010

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
15.12.2010  Rozpočet 2011 a výhled 2012/2013; rozpočtová změna č.4; dotace na VO; výše příspěvků na vodovodní přípojky; smlouva o fin. příspěvku na tech. infrastrukturu obce; zřízení vodovodní přípojky na vodovod DSO Region Jih; darovací smlouva p.č. 183/7 Lomená; poplatek za TKO 2011; vyhláška 4/2010 místních poplatcích;  smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ p.č. 151/48 Na Kopci; smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ č.e. 0284; smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ  Na Kopci; změna jednacího řádu; knihovna; povodňový plán; žádost o dotaci – zateplení OU a výměna oken; Ladův kraj a kulturní akce v obci; Diskuze – osvětlení v ulici Lomená.
10.11.2010   Ustavující zasedání – volba starosty a místostarosty; finanční a kontrolní výbor; odměny; zástupce pro územní plánování; bezúplatný převod p.č. 24/7,24/2, 24/5 (Na Kopci) na obec a scelení s pozemkem p.č. 957/2; vyhlášení záměru na prodej budovy Restaurace -bowlingu; dopravní značení v ulici Choceradská (u Doltonu); info o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2010; Betlém a osvícení smrku v parku; info o dotacích; nová smlouva na opravu VO; Diskuze – dům služeb.
6.10.2010 Návrh zadání 9/2010 územního plánu;smlouva o dílo 22/2010 kanalizační přípojky (Ing.Fiala);Svazek Region Jih – platby a příspěvky;Bilance volebního období;Smlouva o dílo na VO (Elmoz Czech);Info – bowling,PID.
 
  • Zápis č.11
 
11.8.2010 Vodovod-smlouva dotace Stř.kraj;Věcné břemeno ČEZ p.č.231/4, 231/55,231/1;retardéry v Podemlejnské ulici.
4.8.2010 Vodovod-smlouva o dílo (Energie stavební a báňská);TDI na vodovod – smlouva (Aquarius Invest CZ);veřejný rozhlas – dotace ze Stř.kraje;stížnost na hluk;č.p.135 “domeček”-záměr na pronájem;Zelená úsporám-projekt na OU, MŠ a DS;pořádková komise.
 
  • Zápis č.8
 
30.6.2010 Vyhlášení výb.řízení -vodovod;jmenování členů výběrové komise;dotace na vodovod;dotace na rozhlas;názvy ulic;záměr směnypozemků p.č.151/48 a č.1035;žádost o dotaci ze Stř.kraje na zmírnění následků živelných katastrof;zrušení záměru prodeje č.p.155 “bowling”;výpověď z nájmu a doba na vystěhování;Kamenická stezka;pořádková komise.
2.6.2010 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009;Závěrečný účet za rok 2009;Počet členů zastupitelstva;Rozpočtová změna;Věcné břemeno ČEZ p.č.125/1 a PK 1035;výtluky Na Obci;č.p.135 – dluh na nájemném;Názvy ulic.
5.5.2010 Rozpočtová změna;Názvy ulic;Věcné břemeno SÚS;záměr pronájmu p.č.149/21,149/2,151/42;poplatky za TKO-úlevy;Kamenická stezka;informace o dotacích.
7.4.2010 OZV 2/2010-spádovost;OZV 3/2010-poplatky;Pasport komunikací;Projekty pro dotace-hřbitov,MŠ;Opravy výtluků;Dodatek ke Zřizovací listině MŠ;Kamenická stezka;informace o Dotace Program rozvoje venkova-kanalizace;Dopravní značky;Názvy ulic;Věcné břemeno Telefonica;Poplatek TKo -úleva;oslava 50.let MŠ.
3.3.2010 Dohoda o školském obvodu;rozdělení pozemku p.č.131/2.
3.2.2010 Uvolněná starostka;Uvítací cedule se znakem obce.
 
  • Zápis č.1
 

rok 2009

Zasedání dne: Zápis ze zasedání ke stažení: Poznámky:
 16.12.2009  Rozpočet na rok 2010;Rozpočtový výhled 2011 a 2012;Prodej části pozemk p.č.231/26,231/22,1046/4,263/6;Prodej č.p.155 “bowling”;Smlouva o dílo-pořízení územního plánu a schválení pořizovatele;Žádost o dotaci na pořízení územního plánu;Žádost o dotaci FROM-rozhlas;MŠ-navýšení rozpočtu;Ladův kraj;Region Jih;
 4.11.2009  Smlouva o dílo-pořízení územního plánu-představení architekta;Zřizovací listina MŠ;Vyhodnocení přístavby ZŠ Mukařov;Věcné břemeno ČEZ;Audit;Rozpočtvá změna;Bowling – zájemce o koupi;OZV 3/2009 daň z nemovitosti;Obecní policie;
 7.10.2009  Firma Gornex – měřiče rychlosti a obecní policie;Smlouva o dílo na nový územní plán;Převod pozemku p.č.164/17;Věcné břemeno ČEZ p.č. 231/9,231/7,231/56;Podání žádosti o dotaci;Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci (firma VRV s.r.o.);Region Jih-stanovy, valná hromada;Darování pozemků;žádost o koupi části obecních pozemků p.č. 231/26,231/22,1046/4,263/6;Vodojem;Daň z nemovitosti;vodovod;Diskuze-územní plán,oprava komunikací.
 2.9.2009  OZV 2/2009 Požární řád;Měřiče rychlostí Na Skále;Pořízení nového územního plánu;Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení p.č.172/1 a 161/1 V Jamách (Ing.Fiala);Smlouva o smlouvě budoucí – připojení odb.zařízení V Jamách;Odstranění stavby;Smlouva o dílo – veřejné osvětlení (Elektroservis VV);Příspěvek – rybářský spolek;Info-nový zaměstnanec,ZŠ Mukařov, vodovod;Diskuze-vodojem a vodovod;bioodpad.
 5.8.2009  Převzetí VO Za Hřištěm;Rozpočtová změna;Diskuze-veřejné osvětlení,platby za jistič č.p.155 “bowling”.
 1.7.2009  Dokumentace pro ÚR vodovodní přípojky (Projekty VODAM);Úvěr pro Region Jih;Zástupce pro územní plánování;Informace o neobdržení dotace FROM;Věcné břemeno ČEZ;Diskuze-vodovod.
 3.6.2009  Žádost o zrušení poplatku za TKO;Žádost o slevu na dani z nemovitosti;Parcelace V Jamách;Žádost na PFČR o převod p.č.164/17;Změna využití pozemků p.č.172/2,272/2,272/5,272/7,272/13;Nabídky na č.p.155 “bowling”;Informace o přístavbě ZŠ Mukařov;Parkování na veřejném prostranství;Věcné břemeno ČEZ;Pozemek – vodojem;Jezírko-vlastnictví.
 6.5.2009  OZV 1/2009 spádovost do Mukařova;Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008;Závěrečný účet obce 2008;Opatrovnictví;Prodej pozemků p.č.231/63 a 231/73;Věcné břemeno ČEZ;Prezentace nabídek na prodej č.p. 155 – “bowling”;Věcné břemeno;Informace o přístavbě ZŠ Mukařov;Veřejnoprávní smlouva s Říčany – přestupky;Dětský den;Nabídky na zajištění vkladu do katastru;Diskuze.
1.4.2009 Spolufinancování přístavby ZŠ Mukařov;Kupní smlouva-zařízení pro Czech Point (AutoCont);Rozpočtová změna;Diskuze – web, veřejné osvětlení,představení firmy Energo consulting.
18.3.2009 Zřízení pracoviště Czech Point (smlouva s AutoCont);Společný školský obvod;OS Báječný svět příspěvek;Rozpočtová změna;informace o možnosti dotace program FROM;Diskuze – parcelace V Jamách, nová MŠ.
25.2.2009 ZŠ Mukařov – přístavba;Věcné břemeno ČEZ;Projekt Czech Point a datová schránka;Návrh parcelace V Jamách;Projekt parcelace a návrh MŠ (Ing.Fiala Projekty);Smlouva o dílo – veř.osvětlení (Elektroservis VV);vodovod – zadávací dokumantace (projekty VODAM);Plán zasedání;Autobusová zastávka;Region Jih příspěvek;Věcné břemeno Telefonica p.č.143/35.

rok 2008

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
 17.12.2008  Komunikace a VO p.č.95/48-55 a 1035/1;záměr prodeje p.č.231/63 a 231/73;záměr prodeje p.č.202/13;věcné břemeno pro ČEZ p.č.205/1;rozpočtová změna;rozpočtový výhled 2010-11;rozpočet 2009;dílčí přezkoumání hospodaření;informace o stavu dotace na zastávky;poplatky TKO 2009;poplatek za zřízení věcného břemene;vodovod – financování stavby;diskuze.
 15.10.2008  Změna č.2 územního plánu;prodej pozemku p.č.231/50;omezení víkendových prací;dodatek ke zřizovací  listině MŠ;smlouva o dílo na stavbu zastávky – firma Šindelář;věcné břemeno pro ČEZ p.č.125/1,126/1,127/1,1034/4,1035;smlouva o dílo s firmou Ing.Ivan Fiala – Projekty;žádost o dotaci na VO;smlouva – EG INVEST na výstavbu VO;diskuze.
 27.8.2008  Změna trasy autobusů;žádsot o dotaci na opravu zastávek;rozpočtová změna;diskuze.
18.6.2008 Region Jih;smlouva na věcné břemeno se zemědělskou vodohospodářskou správou;Zřizovací listina MŠ;OZV 1/2008-daň z  nemovitosti;smlouva na výkon funkce odborného hospodáře v obecních lesích;smlouva na rekonstrukci návsi;grant Stř.kraje;dětské hřiště;prodej pozemku p.č.231/22,231/26;pozemek pod budovou OÚ;vodovod a kanalizace;neplatiči;nepořádek kolem kontejnerů;opravy komunikací;prodej “bowlingu”;Ladův kraj;zastupování na základě zákona o opatrovnictví;žádost o koupi domu č.p.135 “dům služeb”;diskuze.
19.3.2008 Dotace na dětské hřiště;Dotace na autobusové zastávky a radary;přezkoumání hospodaření za rok 2007;závěrečný účet 2007;smlouva na věcné břemeno Telefonica p.č.1038;smlouva na věcné břemeno pro ČEZ p.č.183/50,187/7,205/1,183/28,201/19;projekt na VO a rozhlas;příspěvek pro MŠ;pronájem jezírka;prodej velkoobjemových kontejnerů;prodej č.p.155 – “bowling”;výběrové řízení na dodavatele vodovodu a kanalizace;investiční příspěvek na zateplení a přístavbu ZŠ;rozpočtová změna;sbírka;minimální velikost pozemku do územní změny;diskuze.

rok 2007

Zasedání dne: Zápis ze zasedání

ke stažení:

Poznámky:
19.12.2007 Rozpočet 2008;revokace závěrečného účtu;dílčí přezkoumání hospodaření;odměny zastupitelů;smlouva na nájem č.p.155 – “bowling”;pronájem pozemků p.č.231/3,231/5;prodej pozemku p.č.231/78 ,231/77,231/8,231/62,231/64;přeložka vysokého napětí;vodovod a kanalizace;mandátní smlouva s VRV a.s. – výběrové řízení na zhotovitele vodovodu, kanalizace a ČOV;změna ávrhu územní změny č.2;záměr pronájmu jezírka;rozšíření MŠ;poplatky TKO.
17.10.2007 MAS Říčansko-smlouva;neinvestiční náklady na žáaky.
19.9.2007 Smlouva -věcné břemeno ČEZ;zástupce do Rady obcí pro udržitelný rozvoj území;pronájem pozemku p.č.231/3,231/5;prodej pozemku p.č.231/9,231/62;uvolněný starosta;žádost o dotaci na vodovod a kanalizaci;informace o dotacích – park, zastávky;rozpočtová změna;oslavy 600 let;diskuze.
20.6.2007 Pronájem “bowlingu” č.p.155;geodetické zaměření pro kanalizaci – rozšíření objednávky;smlouv ao dílo-dokumentace k ÚR a stavebnímu povolení na kanalizaci-Projekty Ing.Fiala;záměr prodeje p.č.231/9,231/8,231/62,231/64,231/50;změna č.2 ÚP;poplatek – hřbitov;znak a vlajka obce;kontrola majetku obce;hospodaření obce;diskuze.
21.3.2007 OZV 1-4/2007;výstavba komunikace a povrchové kanalizace – firma Šmíd;kanalizace a ČOV – projektová dokumentace-firma Ing.I.Fiala Projekty;Plán rozvoje obce;pronájem domu služeb;převod pozemku p.č. 164/7;převod pozemků p.č.125/4,126/4,127/31,126/9,125/9,127/1,126/1,125/1;rozpočtová změna;diskuze.
29.1.2007 Zrušení dohody plynofikace obce;dodatek č.2 zřizovací listina MŠ;závěrečný účet obce a rozp.opatření;rozšíření vodovodu;pronájem domu služeb;pronájem pozemků p.č.231/4,231/1,231/3,231/5;rozhlas;knihovna;diskuze.

rok 2006

 

rok 2005

 

rok 2001-2004 ( zápisy stažené z původních webových stránek)

Zasedání dne: Zápis ze zasedání ke stažení: Poznámky:
28.12.2005  Schválení záměru obce o odprodeji pozemků p.č. 231/57,58,61;Zrušení vyhlášky MŠ;Nádrž na vodu pro MŠ;Myčka na nádobí pro MŠ;Přijetí daru;Podpis Mandátní smlouvy;Region JIH a Ladův kraj.
29.9.2004 Schválení záměru obce prodeji pozemků p.č. 174/3, 231/1, 231/2; Svazek obcí Region Jih; Dodatky a změny k ÚP – p.č.174/4 potok, p.č.110, 105, 108, 232/9;
změna na využití pozemků na sklad a tenisová hala; Svazek obcí Ladův kraj.
30.6.2004  Informace o plnění rozpočtu; Schválení záměru obce prodej pozemků 1039, 1035/7, 183/87, 231/6; Schválení kupní smlouvy č. 1003950480 pozemek p.č.34/1; Svazek obcí Region Jih; Dodatky k územnímu plánu obce.
31.3.2004  Rozpočet na rok 2004;Schválení záměru obce prodeje pozemků na zarovnání cest p.č.208/2,155/5,1035/4,136,83 a16/1;Informace o hospodaření MŠ;
Informace o revizní kontrole;Informace o provedeném auditu krajským úřadem;Příspěvek na postižené děti;Vyhláška o provozování hřbitova;Informace o schváleném územním plánu;Informace o odkoupené pohledávce.
19.11.2003  Informace Regionu Jih;Odprodej pozemku p.č.231/6;Informace o odkoupení pohledávky;Schválení smlouvy o vykoupeni pohledávky od fy.Rotwell;Diskuze.
17.9.2003  Nové stanovy Regionu Jih; Vodovodu Regionu Jih;Volba zástupce do Regionu Jih;Smlouva o postoupení pohledávek;Diskuze.
16.7.2003  Kontrola rozpočtu; Žádost o proplacení účtu;Koupě pozemků p.č.136 a p.č. 135/4;Prodej pozemku p.č.1035/6;Region JIH;Informace o pohledávce restaurace;Diskuze.
14.5.2003  Jednací řád;Volba místostarosty;Rozpočet na rok 2003;Audit za rok 2002;Smlouva s DH z Tehovce;Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru;Odprodej cesty OÚ Tehovci;
Hospoda – odprodej pohledávky z Konpa na firmu Rotwel;Diskuze.
12.3.2003  Informace k vodovodu, plynofikaci, postup prací ČOV;Úzmení plán;Petice občanů ohledně nájmu restaurace;Diskuze.
15.1.2003  Finanční a kontrolní výbor; Volba 3 zástupců do Valné hromady sdružení obcí RJ;Projednání dalších připomínek k ÚP;Vývěsní tabule v chatových oblastech
Zřízení světelné signalizace na přechodu pro chodce v Mukařově;ROPID – dotazník.
8.1.2003  Zařazení pozemků 131/2.,131/1.,129/1.,129/2.,128.,124 do zástavby; Povolení kryté haly, ten.kurtu,výstavba RD; jendání o pozemcích 131/2,265/1., 267/1, 232/9,161/14,161/12,170/1,170/2,170/3.
4.12.2002  OZV 1/2002 – odpady;autobusové zastávky – ostrůvky.
20.11.2002  Fin.příspěvek na Mikulášskou nadílku a cestovné- Obec Baráčníků;fin.příspěvek – MŠ na dárky;dárky k Mikuláši;hřbitov-hydrog.posudek a řád pohřebiště;příspěvky na neinvestiční nákaldy na žáky;sociální příspěvek.
19.9.2002  Kontrolní řád obce;ROPID;Obec Baráčníků – příspěvek na dopravu;MŠ-příspěvek na plavání;žádost o pronájem ploch na návsi;zápis knihovny do datábáze Ministerstva kultury;stížnost na znečišťování fekáliemi;fin.příspěvek obci postižené povodněmi;oprava komunikace – firma IPS;volby 2002 – zapisovatel.
17.7.2002  Znečišťování živ.prostředí;vyčištění příkopu; Bowling – úpravy a fin.situace;hydrogeolog.průzkum – hřbitov;smlouva o službách – internet pro OÚ;zpomalovací retardér.
15.5.2002  Pronájem slepé cesty p.č.1035/1;uzavření MŠ v létě;nákup příruček;žádosti o zařazení pozemků do zástavby;smlouva o zřízení věcného břemene;odměny pro členy ZO;poplatek.
13.3.2002  Povolení vrtané studny p.č.177/26;fin.příspěvek;povolení studní na p.č.151/51,52,53,54,55,56,57,58;povolení stavby RD;fin.příspěvek na plavání;pedikúra – podíl obce na zlepšení prostředí;rozpočet na rok 2002; schválení žádosti o odkup p.č.1035/3;kriteria pro přijetí do MŠ.
16.1.2002  Prodej pozemku u č.p.79; Obec Baráčníků – fin.příspěvek;odměna za práci;kontejnery na tříděný odpad;znečišťování ovzduší.
21.11.2001  Fin.příspěvek TJ Sokol, Obec Baráčníků,knihovna,Ústav na ochranu zvířat,MŠ,sociální příspěvek;odměny zastupitelům;funkční odměny na rok 2002;neinvestiční náklady na žáky;cestovné Obec Baráčníků;směrnice.
10.10.2001  žádost o prodej pozemku 170/2, 169/3, 167/3;Region Jih-vodovod;svoz tříděného odpadu -ASA;veřejné osvětlení;rozbor pitné vody MŠ;oprava fasády MŠ;rozšíření ÚP o č.p. 307, 308/4.
8.8.2001  Vodovod;svoz tříděného odpadu – ASA, Teslan;darovací smlouva na komunikace;svoz odpadu-obecní kontejnery;okna MŠ.