Nebezpečný odpad

nebzepecny-odpad-autoSVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 2x ročně

Co tam patří: olověné akumulátory – lednice – televizory – zářivky – staré léky – suché články – monočlánky – olejové filtry – oleje – odmašťovací přípravky – lepidla – kyseliny – nádoby od barev – rozpouštědla – vývojky a ustalovače atd.

Co tam nepatří: železný šrot – azbest – stavební materiály – bioodpad – vše co lze třídit

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 25.4.2020 v 9:50 hod (nakládka 20 minut), u Komunitního centra v ulici V Průhonu (za budovou bývalé restaurace Bowling)

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné