Ověřování listin a podpisů

OVĚŘOVÁNÍ KOPIÍ LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU 

Ověřování kopií listin a ověřování podpisů – tzv.  vidimaci a legalizaci – provádí Obecní úřad Svojetice v době úředních hodin.

Pro ověření si žadatel připraví:

  • platný občanský průkaz (nebo jiný osobní doklad podle § 18 zákona – např. cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, nově se při legalizaci již nemůže předkládat řidičský průkaz)
  • správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý legalizovaný podpis a 30,- Kč za každou vidimovanou stranu dokumentu formátu A4.

Ze zákona nelze ověřit (§§ 9, 10 a 13 zákona) zejména:

  • podpis na prázdném listu papíru;
  • podpis, který je psaný jinými písmeny, než latinskou abecedou;
  • podpis na listině, která je psána v jiném než v českém a slovenském jazyce a není současně úředně přeložena do českého jazyka;
  • listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rybářský lístek, vkladní knížka, geometrický plán, atp.);
  • listinu, její součástí je plastické razítko, nebo plastický text;
  • listinu, ve které jsou vsuvky, doplňky, změny nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;
  • pokud na předložené listině není poznat, zda jde o originál, či vidimovanou listinu nebo jiný typ listiny.

 

Poslední listiny k ověřování přijímáme 15 minut před koncem pracovní doby.