Proč odkládat odpad tam kam patří, proč třídit?

Tříděním odpadu podporujete recyklaci materiálů. Šetříte přírodní zdroje pro další generace. Šetříte životní prostředí. Obec ze tříděného odpadu získává finance a nemusí zdražovat poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Tříděním odpadů lze recyklovat až 1/3 vyprodukovaného množství odpadu.

Tím, že budete odkládat odpad tam kam patří, nebudou vznikat černé skládky, které mohou ohrozit přírodu i zdraví člověka. Navíc se vyhnete možné pokutě, která za založení skládky či doložení odpadu mimo vyhrazená místa může být až 50 000 Kč.

Nezakládejte prosím černé skládky. Když už vynaložíte úsilí odpad naložit do kárky, vozíku nebo do auta, dovezte ho tam kam patří – do kontejneru na tříděný odpad, sběrného dvora nebo velkoobjemového kontejneru.

KAM PATŘÍ ODPADY

PAPÍR – modrý kontejner, svoz v pondělíkontejner-modry

Co tam patří: noviny – časopisy – sešity – knihy – krabice – lepenka – šanony – papírové obaly – obálky s plastovým okénkem (bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku)
 
Co tam nepatří: křídový papír – uhlový papír – plata od vajec – pohlednice – voskovaný papír – použité kapesníky a ubrousky – roličky od toaletního papíru – znečištěný papír – dětské pleny

Umístění: Na Kopci, Na Obci/K Hájence, Na Obci (hráz Jezírka), Spojovací, V Průhonu (u fotbalového hřiště), Podemlejnská  


kontejner-zelenySKLO – zelený kontejner, svoz 20.2., 20.3. a dále každé 4 týdny

Co tam patří: nevratné lahve – sklenice – akvárium – lahvičky od parfémů

Co tam nepatří: autosklo – zrcadla – bezpečnostní sklo – plexisklo – žárovky – porcelán – kamenina – keramika – varné sklo – zlacená a pokovená skla – vratné zálohované lahve (ty patří zpět do obchodu)

Umístění: Na Kopci, Na Obci/K Hájence, Spojovací, V Průhonu


kontejner-zlutyPLASTY – žlutý kontejner, svoz ve čtvrtek

Co tam patří: igelitové tašky – kelímky od jogurtů – víčka – obaly od krémů a šamponů – fólie – sešlápnuté PET láhve – obaly od CD – zubní kartáčky – CD a DVD nosiče

Co tam nepatří: mastné nebo jinak znečištěné obaly od jídel – obaly od nebezpečných látek – výrobky z PVC (podlahové krytiny) – videokazety – novodurové trubky

Umístění: K Hájence, Na Kopci, Na Obci/ K Hájence, Na Obci (hráz Jezírka), Podemlejnská, Spojovací, V Průhonu, V Zátiší


e-boxELEKTROODPAD – červený kontejner

Co tam patří: baterie – PC součástky – drobné elektrospotřebiče – kapesní přehrávače – telefony

Co tam nepatří: CD – rozměrné spotřebiče – televizory – monitory – videokazety – tonery – žárovky – zářivky

Umístění: Obecní úřad


kontejner-kovyKOV – šedý kontejner

Co tam patří: konzervy – víčka od lahví – nádoby od kosmetiky – plechovky od nápojů

Co tam nepatří: rozměrný odpad – znečištěné obaly (např. od barev, mastné)

Umístění: Obecní úřad (garáž) – odevzdat kovy lze po dohodě se zaměstnanci OÚ


popelnice-hnedaBIOODPAD – hnědý kontejner, popelnice (svoz  každé liché úterý od 27.3.2018 do 20.11.2018), biokontejner v areálu ČOV, kompostér, kompostárna

Co tam patří: listí – tráva –  plevel –  zbytky rostlin –  dřevné štěpky ze stromů a keřů – piliny –
hobliny – ovoce – zbytky zeleniny – spadané ovoce – kávová sedlina – skořápky od vajec – papírová plata do vajec – roličky od toaletního papíru

Co tam nepatří: olej – tekuté zbytky jídel – tuky – odpad z kuchyně živočišného původu (maso, kosti), uhynulá zvířata – biologicky nerozložitelné odpady

Umístění: vlastníci RD na svém pozemku, kompostárna Struhařov (placené – karta k zakoupení na OÚ), biokontejner v areálu ČOV (zdarma, neděle 9:00-10:00 hod do 25.11.2018)


kontejner-oranzovyNÁPOJOVÉ KARTONY – většinou oranžový kontejner

Co tam patří: krabice od mléka, džusů, vína – dobře sešlápnuté

Co tam nepatří: měkké sáčky např. od kávy, brambůrků nebo potravin v prášku, silně znečištěné kartony


popelnice-olejeJEDLÝ OLEJ – hnědé nebo černé popelnice o objemu 240 l

Co tam patří: jedlý olej a tuk výhradně rostlinného původu z domácností (olej nalijte do PET lahve, dobře uzavřete)

Co tam nepatří: jiné oleje

Umístění sběrných nádob: u Obecního úřadu a u nové mateřské školky


kontejner-cerny2SMĚSNÝ ODPAD – černý kontejner a popelnice, svoz ve čtvrtek dle četnosti

Co tam patří: znečištěný alobal – kamenina – klasické žárovky – fotografie – cigaretové nedopalky – vata – deodoranty v kovovém obalu – porcelán – tapety – zrcadla

Co tam nepatří: cokoli co lze třídit a nebezpečný odpad – odpad vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání – stavební a demoliční odpad – zeminy

Umístění: K Hájence, Na Kopci,  Na Obci/K Hájence, Na Obci (hráz Jezírka), Spojovací, V Zátiší


velkoobjemovy-kontejnerVELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – umístění a svoz dle harmonogramu

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly –

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2018 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6.
23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7.
28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8.
8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 27.10.

nebzepecny-odpad-autoSVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 2x ročně

Co tam patří: olověné akumulátory – lednice – televizory – zářivky – staré léky – suché články – monočlánky – olejové filtry – oleje – odmašťovací přípravky – lepidla – kyseliny – nádoby od barev – rozpouštědla – vývojky a ustalovače atd.

Co tam nepatří: železný šrot – azbest – stavební materiály – bioodpad – vše co lze třídit

Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční  15.9.2018 v 9:50 hod (nakládka 20 minut), u Komunitního centra v ulici V Průhonu (za budovou bývalé restaurace Bowling). Telefon na dispečera: 283 061 346.


sberSBĚRNÉ DVORY

 

Obec Svojetice nemá svůj sběrný dvůr. Okolní obce bohužel berou odpad pouze od svých občanů. Zastupitelé obce proto připravují vybudování malého sběrného dvora u ČOV.

Prozatím prosím využívejte velkoobjemové kontejnery, které jsou v obci k dispozici od 14.4. do 27.10.2018. Pro větší objemy odpadu nebo stavební odpad si sami objednejte kontejner na odpad. Děkujeme.

 

 


lekyLÉKÁRNY

Co tam patří: nepoužité léky


Aktualizace: 3.04.2018