Odpady

Proč odkládat odpad tam kam patří, proč třídit?

Tříděním odpadu podporujete recyklaci materiálů. Šetříte přírodní zdroje pro další generace. Šetříte životní prostředí. Obec ze tříděného odpadu získává finance a nemusí zdražovat poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Tříděním odpadů lze recyklovat až 1/3 vyprodukovaného množství odpadu.

Tím, že budete odkládat odpad tam kam patří, nebudou vznikat černé skládky, které mohou ohrozit přírodu i zdraví člověka. Navíc se vyhnete možné pokutě, která za založení skládky či doložení odpadu mimo vyhrazená místa může být až 50 000 Kč.

Nezakládejte prosím černé skládky. Když už vynaložíte úsilí odpad naložit do kárky, vozíku nebo do auta, dovezte ho tam kam patří – do kontejneru na tříděný odpad, sběrného dvora nebo velkoobjemového kontejneru.

KAM PATŘÍ ODPADY

PAPÍR – modrý kontejner, svoz v pondělíkontejner-modry

Co tam patří: noviny – časopisy – sešity – knihy – krabice – lepenka – šanony – papírové obaly – obálky s plastovým okénkem (bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku)
 
Co tam nepatří: křídový papír – uhlový papír – plata od vajec – pohlednice – voskovaný papír – použité kapesníky a ubrousky – roličky od toaletního papíru – znečištěný papír – dětské pleny


kontejner-zelenySKLO – zelený kontejner, svoz 20.2., 20.3. a dále každé 4 týdny

Co tam patří: nevratné lahve – sklenice – akvárium – lahvičky od parfémů

Co tam nepatří: autosklo – zrcadla – bezpečnostní sklo – plexisklo – žárovky – porcelán – kamenina – keramika – varné sklo – zlacená a pokovená skla – vratné zálohované lahve (ty patří zpět do obchodu)


kontejner-zlutyPLASTY – žlutý kontejner, svoz ve čtvrtek

Co tam patří: igelitové tašky – kelímky od jogurtů – víčka – obaly od krémů a šamponů – fólie – sešlápnuté PET láhve – obaly od CD – zubní kartáčky – CD a DVD nosiče

Co tam nepatří: mastné nebo jinak znečištěné obaly od jídel – obaly od nebezpečných látek – výrobky z PVC (podlahové krytiny) – videokazety – novodurové trubky


e-boxELEKTROODPAD – červený kontejner

Co tam patří: baterie – PC součástky – drobné elektrospotřebiče – kapesní přehrávače – telefony

Co tam nepatří: CD – rozměrné spotřebiče – televizory – monitory – videokazety – tonery – žárovky – zářivky

Umístění: Obecní úřad


kontejner-kovyKOV – šedý kontejner

Co tam patří: konzervy – víčka od lahví – nádoby od kosmetiky – plechovky od nápojů

Co tam nepatří: rozměrný odpad – znečištěné obaly (např. od barev, mastné)


popelnice-hnedaBIOODPAD – hnědý kontejner, popelnice (svoz  každé liché úterý od 26.3.2019 do 19.11.2019), biokontejner v areálu ČOV, kompostér, kompostárna

Co tam patří: listí – tráva –  plevel –  zbytky rostlin –  dřevné štěpky ze stromů a keřů – piliny –
hobliny – ovoce – zbytky zeleniny – spadané ovoce – kávová sedlina – skořápky od vajec – papírová plata do vajec – roličky od toaletního papíru

Co tam nepatří: olej – tekuté zbytky jídel – tuky – odpad z kuchyně živočišného původu (maso, kosti), uhynulá zvířata – biologicky nerozložitelné odpady

Umístění: vlastníci RD na svém pozemku, kompostárna Struhařov (placené – karta k zakoupení na OÚ), biokontejner v areálu ČOV (zdarma)


kontejner-oranzovyNÁPOJOVÉ KARTONY – většinou oranžový kontejner

Co tam patří: krabice od mléka, džusů, vína – dobře sešlápnuté

Co tam nepatří: měkké sáčky např. od kávy, brambůrků nebo potravin v prášku, silně znečištěné kartony


popelnice-olejeJEDLÝ OLEJ – hnědé nebo černé popelnice o objemu 240 l

Co tam patří: jedlý olej a tuk výhradně rostlinného původu z domácností (olej nalijte do PET lahve, dobře uzavřete)

Co tam nepatří: jiné oleje

Umístění sběrných nádob: u Obecního úřadu


kontejner-cerny2SMĚSNÝ ODPAD – černý kontejner a popelnice, svoz ve čtvrtek dle četnosti

Co tam patří: znečištěný alobal  – klasické žárovky – fotografie  – deodoranty v kovovém obalu – porcelán – tapety – zrcadla

Co tam nepatří: cokoli co lze třídit a nebezpečný odpad – odpad vznikající u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání – stavební a demoliční odpad – zeminy


sberSBĚRNÉ DVORY

 

Obec Svojetice nemá svůj sběrný dvůr. Okolní obce bohužel berou odpad pouze od svých občanů. Zastupitelé obce proto připravují vybudování malého sběrného dvora u ČOV.

Prozatím prosím využívejte velkoobjemové kontejnery, které jsou v obci k dispozici . Pro větší objemy odpadu nebo stavební odpad si sami objednejte kontejner na odpad. Děkujeme.


lekyLÉKÁRNY

Co tam patří: nepoužité léky

 

Stanoviště kontejnerů

Lokalita Typ nádoby Počet nádob
Na Kopci/v chodbě OÚ Kovová schránka (monočlánky a drobný elektroodpad) 1
Na Kopci/u obec. úřadu bílá (šatstvo a obuv) 1
  černá 120 l (jedlé tuky) 2
  šedá 120 l (kovy) 1
Na Kopci/ke kurtům modrá 1100 l (papír) 2
  žlutá 1100 l (plast) 3
  zelená 1100 l (sklo) 1
V zátiší žlutá 1100 l (plast) 1
K Hájence/u ohrad žlutá 1100 l (plast) 1
Na Obci/u jezírka žlutá 1100 l (plast) 2
  modrá 1100 l (papír) 2
  zelená 1100 l (sklo) 2
Na Obci/rozcestí žlutá 1100 l (plast) 5
  modrá 1100 l (papír) 3
  zelená 1100 l (sklo) 2
Choceradská (ČOV) velkoobjemový kontejner 10m3 (bio) 1
Hlavní (kompostárna Struhařov) Skládka a zpracování bioodpadu  

Aktualizace: 3.04.2018