Veřejné zakázky

Veřejné zakázky:

Datum zveřejnění Druh ZŘ Název zakázky Lhůta pro podání nabídek Druh VZ Dokumentace ke stažení
16.2.2023 Veřejná zakázka malého rozsahu Zkapacitnění MŠ Svojetice a rekonstrukce zásobovací rampy 28.2.2023 do 9:00 Stavební práce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Příloha č.1: Krycí list
Příloha č.2: Čestné prohlášení
Příloha č.3: Čestné prohlášení §6
Příloha č.4: Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č.5: Projektová dokumentace
Příloha č.6: Položkový rozpočet

6.6.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce návesní nádrže 17.6.2019 do 10:00 Stavební práce doplňující (opravná) informace –

Otevírání obálek s nabídkami: dne 17.6.2019 v 10:05 hod

na OÚ Svojetice, Na Kopci 14, Svojetice

30.5.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce návesní nádrže 17.6.2019 do 10:00 Stavební práce Výzva vice zajemcům

Příloha č. 1_Krycí list_

Příloha č. 2_Formulář ČP_

Příloha č. 3_Smlouva o dilo

Příloha č.4_ Projektová dokumentace

Příloha č.5_ Výkaz výměr

Příloha č. 6_Seznam poddodavatelů

21.5.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce návesní nádrže   Stavební práce Oznámení o zrušení veřejné zakázky
23.04.2019 Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce návesní nádrže
17.05.2019 do 9:00 Stavební práce Výzva vice zájemcůmPříloha č. 1_Titulní list_Svojetice rybník

Příloha č. 2_Formulář ČP_Svojetice rybník

Příloha č. 3_Smlouva o dilo

Příloha č. 4 Projektová dokumentace

Příloha č. 5_Výkaz výměr

Příloha č. 6_Seznam poddodavatelů

 20.11.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
7.12.2018 do 12:00 Dodávka VýzvaPříloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Příloha č.7

21.3.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Užitkové vozidlo 5.4.2018 do 17:00 Dodávka výzva ke stažení