Veřejné zakázky:

Datum zveřejnění Druh ZŘ Název zakázky Lhůta pro podání nabídek Druh VZ Dokumentace ke stažení
20.11.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
7.12.2018 do 12:00 Dodávka Výzva

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

Příloha č.4

Příloha č.5

Příloha č.6

Příloha č.7

21.3.2018 Veřejná zakázka malého rozsahu Užitkové vozidlo 5.4.2018 do 17:00 Dodávka výzva ke stažení