Velkoobjemový kontajner

velkoobjemovy-kontejnerVELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – umístění a svoz dle harmonogramu

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly –

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2019 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6.
22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7.
27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8.
7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 26.10.

 

velkoobjemovy-kontejner
Kontejner na bioodpad

Sběr bioodpadu do kontejneru umístěného v prostoru ČOV je provozován sezóně, v období

DUBEN až ZÁŘÍ 2019

v časovém rozmezí:

Neděle  17:00 až 19:00

Pondělí 17:00 až 19:00

V důsledku uzavření komunikace Choceradská bude ke dni 11.8.2019 do odvolání ukončena možnost využívání BIO kontejneru v prostoru ČOV.