Velkoobjemový kontajner

velkoobjemovy-kontejnerVELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – umístění a svoz dle harmonogramu

Co tam patří: odpad z domácnosti, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných kontejnerů či popelnic např. nábytek – koberce – sanitární keramika – objemné obaly –

Co tam nepatří: bioodpad – vše co lze třídit – nebezpečný odpad – stavební materiál

Provoz velkoobjemového kontejneru v roce 2021 : vždy od 9:00 do 11:00 hod

Pokud dojde k naplnění kapacity kontejneru, je kontejner odvezen. Tato situace  často nastane již před jedenáctou hodinou. Směrodatným časem pro zastižení kontejneru je tedy 9:00 hod.

Do kontejneru nepatří bioodpad, tříděný odpad ani nebezpečný odpad!

Jezírko Náves Vyhlídka Ke Klokočné Rozcestí El-Paso
        17.4.    ;     24.4.
1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5.
5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7.
10.7. 24.7. 7.8. 21.8. 4.9.
11.9. 18.9. 2.10. 16.10. 23.10.