Kompostárna Struhařov

Možnosti likvidace bioodpadu

Svoz prostřednictvím hnědých nádob ve velikosti 240l probíhá v obci 1x14dní v úterý (každý lichý týden). Svoz bioodpadu probíhá od dubna do listopadu. (Přesné termíny vývozu budou upřesněny, jakmile nám je dodá svozová firma).

Cena nádoby na Bio odpad činí 1095,- Kč vč. DPH.

 

K dispozici pro občany Svojetic je také kompostárna ve Struhařově (Ondřejovská 287, Struhařov, tel.: 730 150 466, email: ts@struharov.cz).

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov (kartičky jsou k zakoupení na Obecním úřadě Svojetice)

1 m3 (objem cca vozík za auto) 100 Kč

Kompostárna nabízí také možnost svozu bioodpadu prostřednictvím kontejneru (9m3) viz. podrobnosti zde (platíte dopravu dle ceníku – 800 Kč + přistavení delší jak 1 hodina + likvidaci bioodpadu 900 Kč vč.DPH /t, nakládku zajišťujete sami). Poplatek za likvidaci odpadu se hradí na OÚ Svojetice, doprava a přistavení se hradí Kompostárně Struhařov.


Provozní doba kompostárny:

Provozní doba kompostárny 1. 12. do 28. 2.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Čt: 8:00 – 12:00

Provozní doba kompostárny 1. 3. do 30. 4.

Út: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:30

Čt: 8:00 – 12:00

So: 8:00 – 12:00

Provozní doba kompostárny 1. 5. do 30. 11.

Po: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Út: 12:30 – 16:30

St: zavřeno

Čt: 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30

Pá: 12:30 – 17:30

So: zavřeno

Ne: 14:00 – 18:00


Na kompostárnu patří: odpady ze zahrad, tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny, odpady z destilace lihovin, biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny a ovoce, kompoty v kvasném stavu)
 
Na kompostárnu nepatří: tekuté zbytky jídel, oleje, tuky, odpad z kuchyně živočišného původu (maso, kosti), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady, zemina, pařezy, kořeny…
 

Prosím respektujte, že tráva, větve apod. patří do biologického odpadu, tedy do popelnice na bioodpad nebo na kompostárnu. Do kontejnerů umístěných po obci a určených na třídění odpadu či směsný odpad toto nepatří!