Kompostárna Struhařov

Možnosti likvidace bioodpadu

Svoz prostřednictvím hnědých nádob ve velikosti 240l probíhá v obci 1x14dní v pátek (každý lichý týden). Svoz bioodpadu probíhá od dubna do listopadu.

Cena nádoby na Bio odpad činí 1.325,- Kč vč. DPH.

K dispozici pro občany Svojetic je také kompostárna ve Struhařově.

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov  je zdarma:

  • pro občany s trvalým pobytem ve Svojeticích  (je nutné se prokázat platným OP)
  • pro majitele nemovitostí ve Svojeticích, kteří zde nemají trvalý pobyt (prokáží se kartičkou, která jim bude vydána na OÚ)

 

Kompostárna nabízí také možnost svozu bioodpadu prostřednictvím kontejneru (9m3) viz. podrobnosti zde (likvidaci bioodpadu 900 Kč vč.DPH /t, nakládku zajišťujete sami). Poplatek za likvidaci odpadu se hradí na OÚ Svojetice, doprava a přistavení se hradí Kompostárně Struhařov.


 

Kompostárna Struhařov

Občané z obcí, které mají uzavřenou smlouvu s kompostárnou Struhařov a prokáží se dokladem o trvalém pobytu v dané obci, mají ukládku bioodpadu zdarma. Přijímáme veškerý bio odpad (trávu, listí, větve, piliny, pařezy, kořeny, kůry) chemicky neošetřené. Dále přijímáme biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (slupky, zbytky ovoce a zeleniny)

Provozní doba kompostárny

Po-Pá 7:00 – 12:00 12:30 – 16:30
So 7:00 – 15:00

 

Ceník ukládky: https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov

Ceny ukládky Cena za 1 t
Listí, tráva, dřevo (chemicky neošetřené) 690 Kč
Pařezy, kořeny 1950 Kč
Zemina 280 Kč/t
Suť 480 Kč/t
Asfalt 730 Kč/t
Beton 530 Kč/t

Uvedené ceny jsou bez DPH

Na kompostárnu PŘIJÍMÁME:

  • Odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
  • Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně pouze rostlinného původu /tzn. slupky a zbytky zeleniny a ovoce
  • Pařezy, kořeny

Na kompostárnu NEPATŘÍ:

  • Tekuté zbytky jídel
  • Oleje a tuky
  • Odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
  • Biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • Zemina, seno, starý kompost, hnůj, ptačí trus

Prodej komodit: https://www.amarinstalace.cz/kompostarna-struharov