Poplatky

Poplatky

Možné způsoby platby:

1) hotově na pokladně OÚ Svojetice od 14.1.2019

Kdy: v úředních hodinách pondělí: 8:30-11 hod, středa: 16-19 hod, mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě na tel.: 323 660 600

2) převodem na bankovní účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100

Při platbě převodem na účet je nutné správně uvést variabilní symbol = číslo popisné nebo evidenční

Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.  Do popisu k platbě lze dopsat o jakou platbu se jedná (př.120l, pronájem, 1x týdně).

V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme!

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.


Sazba vodného

rok cena v Kč/m³ včetně DPH
 2019  52,32

Sazba stočného

V případě, že se stočné nepočítá dle stavu vodoměru (nemáte dům připojen na vodovod a nemáte vodoměr ke studni) je výpočet dle směrného čísla (1.645,- včetně DPH osoba/rok).

rok cena v Kč/m³ včetně DPH (výpočet dle stavu vodoměru)
 2019  47,00

Poplatky za svoz odpadů – popelnice

splatnost do 28.2. 2019

Jednorázový svoz popelnice (nutné zakoupit známku na OÚ)……. 120 Kč

typ nádoby četnost svozu (čtvrtek) cena v Kč/ks vč.DPH

(vlastní nádoba)

cena v Kč/ks vč.DPH

(pronajatá nádoba)

80 l 1 x týdně 1 900,- 2 100,-
80 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 350,- 1 500,-
120 l sezonně 2 250,- 2 450,-
120 l 1 x týdně 2 500,- 2 800,-
120 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 850,- 2 050,-
240 l 1 x týdně 3 850,- 4 200,-
240 l 1 x 14 dní (lichý týden) 2 450,- 2 750,-
240 l sezonně  – 3 300,-

Poplatky za svoz odpadů – rekreanti:

pro rok 2019 – splatnost do 30.6.2019:

12 ks pytlů ………………………………………………………750,- Kč/rok

 

Ceny nádob při zakoupení na OÚ:

typ nádoby – objem materiál cena v Kč vč. DPH
80 l plast 720,-
120 l plast 890,-
240 l plast 1095,-

 

Poplatky za BIO odpad

2019 – prvni svoz dne 26.3.2019  svozový den  – lichý týden v úterý, poslední svoz se uskuteční dne 19.11.2019

Je pouze 240 l popelnice.

19.3.2016 a 9.4.2016 proběhla výměna starých popelnic za nové (z důvodu dotace). Manipulační poplatek za vydání nové popelnice je 200,- a hradí se v hotovosti při předání popelnice. Popelnice budete mít v pronájmu na 5 let, poté budou vaše. Popelnice máme i pro nové zájemce.

objem svoz cena v Kč/kus vč.DPH
240l 1 x 14 dní

lichý týden – úterý

750,-

 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov (kartičky jsou k zakoupení na Obecním úřadě Svojetice)

1 m3 (objem cca vozík za auto) 100 Kč
velkoobjemový kontejner 9 m3 450 Kč

Poplatky ze psů

 • za prvního psa   150,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč

Poplatky za hřbitov (platba na 10let)

pro hrobové nebo urnové místo 15,-Kč/m²/rok  za služby 50,-Kč/rok


Poplatky za užívání veřejného prostranství 

Sazba poplatku za užívání veř. prostr. činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,-
 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,-
 • za provádění výkopových prací 10,-
 • za umístění stavebního zařízení a materiálu 5,-
 • za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,-
 • za umístění skládek stavebního a podobného materiálu 3,-
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,-
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,-
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a tel. děl 10,-

 

Určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech Obce Svojetice

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Aktualizace: 28.2.2018