Poplatky

Poplatky

Možné způsoby platby:

1) hotově na pokladně OÚ Svojetice od 15.1.2020 (Hotovost je přijímána pouze do částky 3000,- Kč).

Kdy: v úředních hodinách pondělí: 8:00-12:00 hod, středa: 8:00-12:00;16:00-18:00 hod, mimo úřední hodiny jen po předchozí telefonické domluvě na tel.: 323 660 600

2) převodem na bankovní účet u Komerční banky, a.s. – č.účtu: 35-8423700267/0100

Při platbě převodem na účet je nutné správně uvést variabilní symbol = číslo popisné nebo evidenční

Platby nelze slučovat, za každý poplatek je nutné poslat částku zvlášť.  Do popisu k platbě lze dopsat o jakou platbu se jedná (př.120l, pronájem, 1x týdně).

V případě, že neuvedete variabilní symbol k platbě, platbu vrátíme!

Nově: při platbě za svoz odpadů převodem na bankovní účet bude občanům nová známka na popelnici doručena do poštovní schránky pracovníkem obce. (Platbu je nutné provést do konce února).

3) Platební kartou.

 

Při zájmu o změnu velikosti popelnice či termínu svozu odpadu je nutné kontaktovat Obecní úřad! To je nutné i při prodeji nemovitosti (chaty či RD), aby nebyly poplatky vymáhány po původním majiteli, na kterého jsou poplatky vedeny v evidenci úřadu.

 


Sazba vodného

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH 
2020 (do 30.4.2020) 45,50 52,33                  (15% DPH)
2020 (od 1.5.2020) 45,50 50,05                  (10% DPH)

Sazba stočného

V případě, že se stočné nepočítá dle stavu vodoměru (nemáte dům připojen na vodovod a nemáte vodoměr ke studni) je výpočet dle směrného čísla (do 31.5.2020:  1.533,- bez DPH osoba/rok; od 1.6.2020:  1.606,50,- Kč bez DPH osoba/rok; 1.767,15 Kč s DPH osoba/rok).

(Kalkulace ceny odpadní voda (stočné) pro rok 2020 (do 30.4.2020)

(Kalkulace ceny odpadní voda (stočné) pro rok 2020 (od 1.5.2020)

(Kalkulace ceny odpadní voda (stočné) pro rok 2020 (od 1.6.2020)

rok cena v Kč/m³ bez DPH cena v Kč/m³ včetně DPH  (výpočet dle stavu vodoměru)
2020 (do 30.4.2020) 43,80 50,37                (15% DPH)
2020 (od 1.5.2020) 43,80 48,18                (10% DPH)
2020 (od 1.6.2020) 45,90 50,49                (10% DPH)

Platba stočného

 1. Bankovním převodem na účet – č. účtu: 107-9871900267/0100,   variabilní symbol = číslo faktury
 2. Hotově na pokladně OÚ
 3. Platba kartou na pokladně OÚ

Poplatky za svoz odpadů – popelnice

splatnost do 29.2. 2020

Jednorázový svoz popelnice (nutné zakoupit známku na OÚ)……. 120 Kč

typ nádoby četnost svozu (čtvrtek) cena v Kč/ks vč.DPH

(vlastní nádoba)

cena v Kč/ks vč.DPH

(pronajatá nádoba)

80 l 1 x týdně 1 900,- 2 100,-
80 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 350,- 1 500,-
120 l sezonně 2 250,- 2 450,-
120 l 1 x týdně 2 500,- 2 800,-
120 l 1 x 14 dní (lichý týden) 1 850,- 2 050,-
240 l 1 x týdně 3 850,- 4 200,-
240 l 1 x 14 dní (lichý týden) 2 450,- 2 750,-
240 l sezonně  – 3 300,-

Sezonní svoz:

1.10. – 30.4.2020 / ZIMA TÝDNĚ

1.5. – 30.9. / LÉTO 1 x 14 DNÍ

Poplatky za svoz odpadů – rekreanti:

pro rok 2020 – splatnost do 30.6.2020:

12 ks pytlů ………………………………………………………750,- Kč/rok

 

Ceny nádob při zakoupení na OÚ:

typ nádoby – objem materiál cena v Kč vč. DPH
80 l plast 720,-
120 l plast 890,-
240 l plast 1095,-

 

Poplatky za BIO odpad

2020 – první svoz dne 24.3.2020 – svozový den  – lichý týden v úterý, poslední svoz se uskuteční dne 17.11.2020.

Je pouze 240 l popelnice.

Cena nádoby na Bio odpad činí 1095,- Kč vč. DPH.

objem svoz cena v Kč/kus vč.DPH
240l 1 x 14 dní

lichý týden – úterý

750,-

 

Bioodpad odkládaný na Kompostárně Struhařov (kartičky jsou k zakoupení na Obecním úřadě Svojetice)

1 m3 (objem cca vozík za auto) 100 Kč
velkoobjemový kontejner 9 m3 450 Kč

Poplatky ze psů

 • za prvního psa   150,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa   200,-Kč
 • za prvního psa, jehož držitelem je senior   80,-Kč
 • za druhého a každého dalšího psa, držitelem senior   100,- Kč

Při přihlášení nového pejska je nutné vyplnit formulář – Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.

Pokud dojde k úmrtí pejska, prosíme o vyplnění následujícího formuláře a o jeho doručení na obecní úřad buď prostřednictvím e-mailu či osobně.

Odhlášení psa

(Když nebude pejsek odhlášen, bude za něj stále počítán poplatek).


Poplatky za hřbitov (platba na 10let)

pro hrobové nebo urnové místo 15,-Kč/m²/rok  za služby 50,-Kč/rok


Poplatky za užívání veřejného prostranství 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,-Kč
 • za provádění výkopových prací 10,-Kč
 • za umístění stavebních zařízení 10,-Kč
 • za umístění reklamních zařízení 100,-K
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,-Kč
 • za umístění zařízení cirkusů 10,-Kč
 • za umístění skládek  10,-Kč
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce  10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-Kč
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-Kč

Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 • Za umístění reklamního zařízení (1m x 0,5m)……………………………..3.500,- Kč/rok,
 • Za umístění reklamního zařízení většího rozsahu než 1m x 0,5m 12.000,- Kč/rok
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa/osobní vozidlo………….. 1.000,-Kč/měsíc,
 • Za vyhrazení trvalého parkovacího místa/nákladní vozidlo………. 2.000,-Kč/měsíc.

 

Určení výše úplaty za zřízení věcných břemen (služebnosti a reálných břemen) na nemovitých věcech Obce Svojetice

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím