Zastupitelstvo obce

Obec má nyní 9 členů zastupitelstva.

Mgr. Martina Vedralová – starostka (uvolněná), předseda komise stavební a územního plánování

Ing. Jiří Eigel –  místostarosta (neuvolněný)

Tomáš Halama – předseda školské komise, předseda kontrolního výboru

Tomáš Kárník – předseda finančního výboru

Jakub Honc – předseda komise veřejného pořádku, dopravy, životního prostředí a odpadového hospodářství

JUDr. Jan Jaroš – předseda Kulturní a sportovní komise

Ing. Pavel Churáček – člen zastupitelstva

Jarmila Černá – člen zastupitelstva

Hana Bajerová – člen zastupitelstva

 

 

VÝBORY

Kontrolní výbor: Tomáš Halama (předseda)

                                    Ing. Pavel Churáček (člen)

                                    Jarmila Černá (člen)

Finanční výbor: Tomáš Kárník (předseda)

                                  Nela Mazakianová ( člen)

                                  Zdeňka Vejmelková (člen)


KOMISE

Komise pořádková, životního prostředí, dopravy a odpadového hospodářství: 

Jakub Honc ( předseda), Hana Bajerová, Jarmila Černá

Kulturní a sportovní komise: Jan Jaroš ( předseda), Julie Kuchtová, Nela Mazakianová

Komise stavební a územního plánování: Martina Vedralová (předseda), Jiří Eigel, Pavel Churáček

Školská komise: Tomáš Halama ( předseda), Martina Vedralová, Ivana Dubská, Adam Pospíchal