Zastupitelstvo obce

Obec má nyní 6 členů zastupitelstva.

Mgr. Martina Vedralová – starostka (uvolněná)

Ing. Jiří Eigel –  místostarosta (neuvolněný)

Ing. Pavel Churáček –  místostarosta (neuvolněný)

Nela Gutheisová – předseda finančního výboru

JUDr. Antonín Dohnal – předseda kontrolního výboru

Ivana Dubská – člen zastupitelstva

 

VÝBORY

Kontrolní výbor: JUDr. Antonín Dohnal (předseda)

                                    Ing. Michal Cerina (člen)

                                    Ing. Antonín Třeček (člen)

Finanční výbor: Nela Gutheisová (předseda)

                                  Ing. Jaroslava Jelínková ( člen)

                                  Zdeňka Vejmelková (člen)


KOMISE

Komise pořádková, životního prostředí, dopravy a odpadového hospodářství: 

Pavel Churáček ( předseda), Ivana Dubská, Antonín Dohnal

Kulturní a sportovní komise: Nela Gutheisová ( předseda), Zdeňka Vejmelková, Jan Moleš

Komise stavební a územního plánování: Martina Vedralová (předseda), Jiří Eigel, Antonín Třeček

Školská komise: Ivana Dubská ( předseda), Martina Vedralová, Jiří Eigel