Dotace

Dotace poskytované obcí Svojetice

Obec Svojetice působí nejen jako příjemce dotací, ale též jako jejich poskytovatel. Obec Svojetice poskytla tyto dotace:

Dotace poskytované zájmovým sdružením a spolkům na stanovené provozní účely na základě zastupitelstvem schválených veřejnoprávních smluv či smluv  o poskytnutí peněžního daru.

rok 2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol – I/2024         (zveřejněno 20.5.2024)  

rok 2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol – II/2023         (zveřejněno 19.10.2023)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol – I/2023           (zveřejněno 22.6.223)

rok 2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace II – TJ Sokol 2022        (zveřejněno: 16.12.2022)

TJ Sokol Svojetice 2022

rok 2021

TJ Sokol Svojetice 2021

rok 2020

OB Svojetice 2020, TJ Sokol Svojetice 2020

rok 2019

OB Svojetice 2019, TJ Sokol Svojetice

 

Veřejnoprávní smlouvy

Město Říčany


Informace o projektech, které byly financovány s pomocí dotací

 

Rok realizaceNázev projektuPodrobné informaceVýše získané dotaceVlastní zdrojePoskytovatel dotaceLogo
2023-2024Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulicích V Průhonu a LouňovickáChodník v ulicích V Průhonu a Louňovická4.409.005,77778 059,84Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
2023Zkapacitnění MŠZvýšení kapacity MŠ formou přestavby a rekonstrukce stávajícího objektu (vybudování další třídy včetně nezbytného zázemí).3.885.101,- 1.472.022,-Ministerstvo financí
2023Pořízení elektrovozidla pro obec SvojeticeElektrovozidlo200 000,-344 500,-Státní fond životního prostředí České republiky
2021Dopravní řešení na návsi u obecního rybníku1.160.0002.429.980Středočeský krajlogo-str-kraj
2021Revitalizace zeleně v centru obce Svojetice559.155680.200Ministerstvo životního prostředílogo-sfzp
2020Modernizace technologie chlazení v Mateřské škole Svojetice965.297,00107.256,00Ministerstvo financí
2020Rekonstrukce návesní nádrže - Svojetice1.000.0001.804.647,80Středočeský Krajlogo-str-kraj
2020Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova - obec Svojetice951.527649.931,63
Středočeský Krajlogo-str-kraj
2020Letní scéna ve Svojeticích10.00032.350Středočeský Krajlogo-str-kraj
2019Mikuláš v parku10.00028.025Středočeský Krajlogo-str-kraj
2019Letní scéna ve Svojeticích10.00045.206Středočeský Krajlogo-str-kraj
2016Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV - II.fázedetailmax. 2.500.000Středočeský kraj - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturulogo-str-kraj
2016Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV - II.fázedetailmax. 17.879.478,63předpoklad min. 29.959.118MŽp
Operační program životní prostředí 2014-2020
logo-sfzp
2015Živá školní zahrada (herní prvky u nové MŠ)1.226.862296.841,98MŽp
Operační program životního prostředí
logo-sfzp
2015Svojetice- tlaková kanalizace 1.etapadetail40.965.372 (OPŽP)
2.409.728 (SFŽP)
30.425.372MŽp
Operační program životního prostředí
logo-sfzp
2014-2015MŠ Svojetice (výstavba nové školky)16.641.030,448.727.074,56ROP Střední Čechy
Operační program ROP NUTS II Stř.Čechy
logo-rop
2014-2015Rekonstrukce místních komunikací8.098.638,164.134.393,62ROP Střední Čechy
Program regionální dopravní infrastruktury
logo-rop
2012Zateplení a výměna oken budovy OÚ Svojetice604.529468.559SFŽP ČR
Operační program životního prostředí - udržitelné využívání zdrojů energie
logo-sfzp
2012Zateplení a výměna oken budovy MŠ Svojetice (V Průhonu)579.470554.034SFŽP ČR
Operační program životního prostředí - udržitelné využívání zdrojů energie
logo-sfzp
2012Veřejné osvětlení 2.etapa500.00086.186Středočeský kraj
Fond rozvoje obcí a měst
logo-str-kraj
2012Mikuláš v parku15.0003.752Středočeský kraj
Fond hejtmana Stř. kraje Mudr. Davida Ratha
logo-str-kraj
2012Obecní knihovna - software23.0006.099Středočeský kraj
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
logo-str-kraj
2011Mikuláš v parkuStředočeský krajlogo-str-kraj
2011Krásná náves a kvalitnější obslužnost752.609294.177Státní zemědělský intervenční fond
Program rozvoje venkova, integrovaný rozvoj obcí
2011Vodovodní síť Svojetice 2.etapa5.638.000
1.025.144
3.588.298MZ ČR a Středočeský kraj
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, Program životního prostředí
logo-mze
2010Vodovodní síť Svojetice 1.etapa11.758.000
1.958.788
5.880.091MZ ČR a Středočeský kraj
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, Program životního prostředí
logo-mze
2010Územní plán (zpracování)514.080MMR ČR
Integrovaný operační program
logo-k-up
2010Oprava dešťové kanalizace300.000321.840Středočeský kraj
Fond hejtmana na zmírnění následků živelných katastrof
logo-fond-ratha
2009Czech Point71.33712.590MV ČR
Integrovaný operační program
logo-czech-point
2008Rekonstrukce parku a obnova zeleně134.000140.961Středočeský kraj
Podpora obnovy venkova
logo-str-kraj
2008Dětské hřiště191.000140.961MMR ČR
Podpora obnovy venkova
logo-mmr
2008Výstavba zastávky MHD K Tehovci200.00061.318Středočeský kraj
Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Stř.kraje
logo-str-kraj
2007Obslužná komunikace121.0001.201.734Středočeský kraj
Program obnovy venkova
logo-str-kraj