Dotace

Dotace poskytované obcí Svojetice

Obec Svojetice působí nejen jako příjemce dotací, ale též jako jejich poskytovatel. V roce 2019 poskytla tyto dotace:

Dotace poskytované zájmovým sdružením a spolkům na stanovené provozní účely na základě zastupitelstvem schválených veřejnoprávních smluv či smluv  o poskytnutí peněžního daru.

rok 2020

OB Svojetice 2020, TJ Sokol Svojetice 2020

rok 2019

OB Svojetice 2019, TJ Sokol Svojetice

 

Veřejnoprávní smlouvy

Město Říčany


Informace o projektech, které byly financovány s pomocí dotací

 

Rok realizaceNázev projektuPodrobné informaceVýše získané dotaceVlastní zdrojePoskytovatel dotaceLogo
2020Modernizace technologie chlazení v Mateřské škole Svojetice965.297,00107.256,00Ministerstvo financí
2020Rekonstrukce návesní nádrže - Svojetice1.000.0001.804.647,80Středočeský Krajlogo-str-kraj
2020Oprava havarijního stavu oplocení a zdi hřbitova - obec Svojetice951.527649.931,63
Středočeský Krajlogo-str-kraj
2020Letní scéna ve Svojeticích10.00032.350Středočeský Krajlogo-str-kraj
2019Mikuláš v parku10.00028.025Středočeský Krajlogo-str-kraj
2019Letní scéna ve Svojeticích10.00045.206Středočeský Krajlogo-str-kraj
2016Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV - II.fázedetailmax. 2.500.000Středočeský kraj - Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství na vodohospodářskou infrastrukturulogo-str-kraj
2016Svojetice - tlaková kanalizace a ČOV - II.fázedetailmax. 17.879.478,63předpoklad min. 29.959.118MŽp
Operační program životní prostředí 2014-2020
logo-sfzp
2015Živá školní zahrada (herní prvky u nové MŠ)1.226.862296.841,98MŽp
Operační program životního prostředí
logo-sfzp
2015Svojetice- tlaková kanalizace 1.etapadetail40.965.372 (OPŽP)
2.409.728 (SFŽP)
30.425.372MŽp
Operační program životního prostředí
logo-sfzp
2014-2015MŠ Svojetice (výstavba nové školky)16.641.030,448.727.074,56ROP Střední Čechy
Operační program ROP NUTS II Stř.Čechy
logo-rop
2014-2015Rekonstrukce místních komunikací8.098.638,164.134.393,62ROP Střední Čechy
Program regionální dopravní infrastruktury
logo-rop
2012Zateplení a výměna oken budovy OÚ Svojetice604.529468.559SFŽP ČR
Operační program životního prostředí - udržitelné využívání zdrojů energie
logo-sfzp
2012Zateplení a výměna oken budovy MŠ Svojetice (V Průhonu)579.470554.034SFŽP ČR
Operační program životního prostředí - udržitelné využívání zdrojů energie
logo-sfzp
2012Veřejné osvětlení 2.etapa500.00086.186Středočeský kraj
Fond rozvoje obcí a měst
logo-str-kraj
2012Mikuláš v parku15.0003.752Středočeský kraj
Fond hejtmana Stř. kraje Mudr. Davida Ratha
logo-str-kraj
2012Obecní knihovna - software23.0006.099Středočeský kraj
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
logo-str-kraj
2011Mikuláš v parkuStředočeský krajlogo-str-kraj
2011Krásná náves a kvalitnější obslužnost752.609294.177Státní zemědělský intervenční fond
Program rozvoje venkova, integrovaný rozvoj obcí
2011Vodovodní síť Svojetice 2.etapa5.638.000
1.025.144
3.588.298MZ ČR a Středočeský kraj
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, Program životního prostředí
logo-mze
2010Vodovodní síť Svojetice 1.etapa11.758.000
1.958.788
5.880.091MZ ČR a Středočeský kraj
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, Program životního prostředí
logo-mze
2010Územní plán (zpracování)514.080MMR ČR
Integrovaný operační program
logo-k-up
2010Oprava dešťové kanalizace300.000321.840Středočeský kraj
Fond hejtmana na zmírnění následků živelných katastrof
logo-fond-ratha
2009Czech Point71.33712.590MV ČR
Integrovaný operační program
logo-czech-point
2008Rekonstrukce parku a obnova zeleně134.000140.961Středočeský kraj
Podpora obnovy venkova
logo-str-kraj
2008Dětské hřiště191.000140.961MMR ČR
Podpora obnovy venkova
logo-mmr
2008Výstavba zastávky MHD K Tehovci200.00061.318Středočeský kraj
Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Stř.kraje
logo-str-kraj
2007Obslužná komunikace121.0001.201.734Středočeský kraj
Program obnovy venkova
logo-str-kraj