V podvečerních hodinách soboty 2.12.2017 navštívil naši obec Mikuláš s anděly a čerty. Mikuláš si vyslechl od všech přítomných dětí básničky a andělé odměnili děti pěkným balíčkem se sladkostmi, dětskými časopisy i překvapením. Celkem bylo rozdáno 124 balíčků. Hudbu zajistil DJ David Škopek, zpívala Zuzana Hofmanová a Lukáš Pařík. Organizátory této akce byl opět Obecní úřad. Organizačně akci zajišťovala Renáta Baťková a Jana Marková. Děkujeme sponzorům: paní Jiránkové, paní Mitášové, panu Strnadovi (Pivnice Na Skále). Velké poděkování patří panu Markovi, paní Marešové, panu Jacákovi, panu Pačesovi, slečnám Viki a Romaně a Filipovi, bez kterých by děti neměli respekt z Mikuláše, strach z čertů a ochranu andělů. Panu Pačesovi děkujeme také za velkou pomoc při stavbě Betlému a výzdobě parku. S vytvořením výzdoby pomohla paní Bajerová a s přípravou balíčků paní Kölblová a paní Zaal.

V sobotu 4.11.2017 se konala již tradiční strašidelná cesta. Přišlo víc jak 70 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. Strach měly nejen některé děti, ale i strašidlo, které měly děti vystrašit. Na začátku cesty se děti musely naučit kouzelnou básničku, v průběhu cesty ji nezapomenout, aby nakonec básničku řekly poslednímu strašidlu, a to je za to pustilo domů. Děti domů neodcházely s prázdnou, protože od každého ze strašidel dostaly malou odměnu.

V sobotu 2.9.2017 proběhla na návsi první Svojetická párty, která měla obnovit tradici sousedských setkání. Akce byla určena zejména dospělým, děti ale byly také vítány a byly pro ně připravené různé zábavné hry. Bez zájmu návštěvníků nezůstala pojízdná sklárna pana Zahradníka s ukázkou práce a možností vyfouknout si skleněnou kuličku. K prodeji byly různé certifikované výrobky regionální značky ZÁPRAŽÍ originální produkt® např. perníky, keramika, levandulové panenky, proutěné košíky a šperky z FIMO hmoty. Nechybělo ani občerstvení. O hudbu se postaral DJ David Škopek, country kapela „Generace“ a studentka konzervatoře Zuzana Hofmanová. V průběhu akce také proběhla soutěž o Nejlepší ovocný koláč. Děkujeme všem, kteří s organizací akce pomohli.

V sobotu 14.10.2017 proběhla tradiční drakiáda pod názvem Svojetický Fičák. Organizace se ujala paní Bajerová ze sdružení OS Báječný svět z.s. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a teploty vystoupaly ke 20 stupňům. Nebylo to typické počasí pro pouštění draků, ale větřík také zafoukal a draci se úspěšně vznesli k obloze.

V neděli 4.6.2017 pořádala obec Svojetice ve spolupráci s TJ Sokol Svojetice a OS Báječný svět tradiční Dětský den. I přes aprílové počasí přišlo hodně dětí s rodiči či prarodiči. Počasí nás opravdu pozlobilo. Zprvu to vypadalo nadějně, ale i Svojetice nakonec přepadl liják, který však děti neodradil. Děti se zúčastnily soutěží a po zvládnutí všech disciplín je čekala odměna - truhla plná pokladu. Na závěr všichni zhlédli kynologický výcvik pod vedením paní Chýlové a kdo měl chuť, opekl si buřty.

V neděli 14.5.2017 se uskutečnil seminář sebeobrany pro děti Krav Maga. Přišlo 21 dětí. Děti se nejprve rozcvičily, poté s pomocí instruktorů nacvičovaly několik prvků sebeobrany. Instruktoři se zaměřili zejména na obranu dětí před útočníky, kteří by je chtěli někam odtáhnout nebo napadnout zepředu či zezadu. Na závěr každý účastník musel předvést co se naučil. Instruktoři jako figuranti dostali zabrat a děti si za odměnu odnesly certifikát o úspěšném absolvování semináře Krav Maga.

Čarodějnici jsme i letos upálili. Pro děti byly připraveny soutěže (skákání v pytli, let na koštěti atd.). Děti, které úspěšně zvládly všechny zákeřné úkoly a disciplíny obdržely odměnu. Vybrat nejhezčí masku bylo těžké, ale osvědčený bodovací systém opět zabodoval, takže nakonec nejhezčí čarodějnice i čarodějové dostali své odměny. K divokému tanci, kterého se mnozí zúčastnili, hrál DJ David. Po bouřlivé noci, kdy májka byla uhlídána, se mládež chopila košťat a pytlů a parčík byl uklizen.

V sobotu 17.12.2016 k nám do obce přivezl Sbor dobrovolných hasičů Lensedly Betlémské světlo. Světlo od hasičů převzala starostka obce Ivana Dubská, která ho dále předávala občanům.