Vyhlášky

Vyhlášky obce jsou nyní uveřejňovány ve Sbírce právních předpisů:

Sbírka právních předpisů

2023

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci    (zveřejněno: 14.12.2023)

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu                                                                                 (zveřejněno: 14.12.2023) 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů                                                                                     (zveřejněno: 14.12.2023) 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství                                    (zveřejněno: 14.12.2023)

2022

1/2022 Vyhláška obce Svojetice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

2021

5/2021 Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

4/2021 Vyhláška obce Svojetice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

3/2021 Vyhláška obce Svojetice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

2/2021 Vyhláška obce Svojetice, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1/2021 Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku z pobytu

2020

1/2020 Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2/2020 Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku ze psů

3/2020 Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku z pobytu

4/2020 Vyhláška obce Svojetice o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice

5/2020 Vyhláška obce Svojetice o poplatku za komunální odpad

6/2020 Vyhláška obce Svojetice kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Svojetice 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2019

4/2019 Vyhláška, kterou se mění OZV obce Svojetice č.1/2015

3/2019  Vyhláška o místním poplatku z pobytu 

2/2019   Vyhláška obce Svojetice o místním poplatku ze psů

1/2019    Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

2/2017    Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho přípojení na stavbu vodovodu

1/2017     Vyhláška o poplatku za komunální odpad

5/2016    Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

3/2016    Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

2/2016    Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1/2016     Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Svojetice

1/2015     Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice

1/2013     Vyhláška, kterou se určují některé podmínky pro chov a pohyb psů

1/2012     Vyhláška o  místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu

 

 


archiv

1/2011     Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.1/2011 o místních poplatcích

4/2016    Vyhláška o poplatku za komunální odpad