2/2017    Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho přípojení na stavbu vodovodu

1/2017     Vyhláška o poplatku za komunální odpad

5/2016    Vyhláška o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

3/2016    Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

2/2016    Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1/2016     Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Svojetice

1/2015     Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Svojetice

1/2013     Vyhláška, kterou se určují některé podmínky pro chov a pohyb psů

1/2012     Vyhláška o  místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu

4/1996     Vyhláška o dani z nemovitosti


archiv

4/2016    Vyhláška o poplatku za komunální odpad