Důležité kontakty

Kontakty, které se vám mohou hodit

Telefonní číslo Tísňová volání
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

Dodatečné informace

  • Hasiči – tísňové volání

Kdy volat: Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životního prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.

Nevíte na koho se v tíživé situaci obrátit? Volejte přímo linku  150. Nekontaktujte jednotlivé územní odbory v blízkosti Vašeho bydliště. (Na lince 150 přímo rozhodnou o vyslání vhodné posádky na místo určení, dle aktuálního vytížení.)

Více info. naleznete na stránkách: Tísňová volání

  • Ohlašování pálení biologického odpadu na volném prostranství:

Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, nebo telefonicky na operační středisko HZS. Aplikace pro on-line registraci a pro vyplnění formuláře je umístěna na: https://paleni.izscr.cz/Tento odkaz je vhodné využít i např. při větší akci pálení Čarodějnic.