Lošbates – informace ke svazkové škole

Vážení spoluobčané,
možná jste dostali do schránek leták týkající se svazkové školy Lošbates. Tento leták bohužel obsahuje jen částečné informace. Níže naleznete více informací a odpovědi na některé otázky z letáku – zápisy ze zasedání, stránky Svazku obcí a také odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Informace o svazkové škole, ale i o škole v Mukařově byly dlouhodobě prezentovány na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Svojetice.

ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ

Zápisy z těchto zasedání zastupitelstva obce Svojetice jsou zveřejňovány na webu obce v menu Obecní úřad-Zápisy ze zasedání (jsou zveřejněné zápisy od roku 2001) a k nahlédnutí na Obecním úřadě a jsou v nich uvedeny informace o svazkové škole i škole v Mukařově:
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/01/2017_07-zapis-ze-zasedani-zo-21122017.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2017/11/2017_06-zapis-ze-zasedani-zo.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2017/09/2017_05-zapis-ze-zasedani.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2017/04/2017_02-zapis-ze-zasedani.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2017/02/2017_01-zapis-ze-zasedani-zo.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2016/11/zapis-ze-zasedani-6-2016.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2016/09/2016_05-zapise-ze-zasedani-zo.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2016/06/2016_03-zapis-ze-zasedani-zo-1.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2016/06/2016_02-zapis-ze-zasedani-zo-1.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2016/06/2016_01-zapis-ze-zasedani-zo-1.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2017/02/2015_09-zapis-ze-zasedani-zo.pdf

LOŠBATES

Na webových stránkách obce jsou také informace o Svazku obcí Lošbates a plánované svazkové škole, a to v menu Obec-Lošbates, kde je uveden rozpočet Svazku, vyhlášení architektonické soutěžeodkaz na webové stránky svazku http://www.losbates.cz/. Toto menu je na stránkách obce od loňského roku.

Další informace ke svazkové škole Lošbates jsme podávali na žádost dle zákona 106/1999 Sb. Veškeré dotazy a odpovědi podle zákona 106/1999 Sb. jsou dle zákona zveřejňovány v menu Obecní úřad-Informace dle zákona 106/1999 Sb.:

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/2-2018_zadost.pdfhttps://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/2-2018_odpoved.pdf
https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/3-2018_zadost.pdf    a  https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/3-2018_odpoved.pdf

https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/5-2018_zadost.pdf https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/5-2018_odpoved.pdf   a  https://svojetice.cz/wp-content/uploads/2018/02/5-2018_odpoved-priloha.pdf

Na programu zasedání, který byl vyvěšen na úřední desce 23.2.2018 a které se bude konat v pondělí 5.3.2018 je prvním bodem Lošbates – informace o svazkové škole. Zápis z tohoto zasedání a informace o svazkové škole budou opět zveřejněny na webu obce.

ÚVĚR

Smlouvy uzavřené předchozím zastupitelstvem před volbami v roce 2014 (zejména na výstavbu MŠ, rekonstrukci komunikací Na Kopci a Na Obci) a plánovaná výstavba kanalizace byly profinancovány dle záměru předchozího zastupitelstva, a to z dotace, vlastních zdrojů a úvěru. Stav na bankovních účtech obce k datu voleb v roce 2014 neumožňoval tyto stavby realizovat bez úvěru.

HOSPODAŘENÍ OBCE

Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2017 a stav úvěrového účtu byl zveřejněn v rámci Návrhu rozpočtu na rok 2018 na úřední desce i webových stránkách obce.

Informativní stav na účtech k 31.12.2017

KB 35-8423700267/0100 (běžný účet) = 5 711 592,27  Kč

KB 107-5380420287/0100 (dary) = 5 436 006,38 Kč

ČNB účet 94-2818201/0710 = 392 236,00  Kč

KB 115-3949930267/0100 fond obnovy vodovodu = 116 458,47 Kč

KB 115-4887030267/0100 fond obnovy kanalizace = 400 000,00 Kč

Celkem peníze na běžných účtech obce k 31.12.2017 = 12 056 293,12  Kč

KB úvěrový účet 35-1356331577/0100, do 31.12.2036 zbývá splatit = 28 848 973,00  Kč

 

Hospodaření obce můžete sledovat na https://svojetice.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/ a zejména na rozklikávacím rozpočtu na stránkách https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00240834#

 

Nic před vámi netajíme a informace zveřejňujeme na webu obce a na úřední desce v menším rozsahu z důvodu omezeného prostoru.

Obecní úřad