Lošbates – informace ke svazkové škole

Vážení spoluobčané, možná jste dostali do schránek leták týkající se svazkové školy Lošbates. Tento leták bohužel obsahuje jen částečné informace. Níže naleznete více informací a odpovědi na některé otázky z letáku – zápisy ze zasedání, stránky Svazku obcí a také odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. Informace o svazkové škole, ale i o škole v Mukařově byly dlouhodobě prezentovány na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Svojetice. ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ Zápisy z těchto zasedání zastupitelstva obce Svojetice jsou…

Informace o vodném, stočném a poplatcích za svoz odpadu pro rok 2018

Na zasedání ZO Svojetice dne 21.12.2017 byla schválena výše vodného a stočného pro rok 2018. Poplatky za svoz a likvidaci odpadu zůstavají pro rok 2018 stejné jako v roce 2017. Cena vodného pro rok 2018……………………….44,00 Kč/m3 bez DPH (50,60 Kč/m3 s DPH) Cena stočného pro rok 2018……………………….40,00 Kč/m3 bez DPH (46,00 kč/m3 s DPH) Cena stočného vybíraná koeficientem……120,00 Kč/osoba/měsíc bez DPH (138,00 Kč/osoba/měsíc s DPH) Ceny jsou platné od 1.1.2018 ke stažení  

Volba prezidenta ČR – leden 2018

VOLBA PREZIDENTA ČR – informace Vážení voliči obce Svojetice, ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018 bude probíhat volba prezidenta ČR. Volební lístky obdržíte dle zákona pro první kolo do svých schránek. Není vyloučeno, že tyto volby budou probíhat ve dvou kolech, tedy ještě ve dnech 25.1.2018 a 26.1.2018. V případě konání druhého kola budou hlasovací lístky pro Vás připraveny ve volební místnosti, nebudou se tedy roznášet do Vašich schránek. Pokud se ve dnech voleb…

Úřední hodiny od 20.11. do 15.12.2017

Oznamujeme vám, změnu úředních hodin v období od 20.11.2017 od 15.12.2017. Změna je z důvodu čerpání dovolené (starostka), probíhajícího školení (místostarostka) a auditu obce. pondělí 20.11.2017 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka přítomna, místostarostka nepřítomna.  středa 22.11.2017 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  pondělí 27.11.2017- Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  středa 29.11.2017 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka nepřítomna. pondělí 4.12.2017 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna. …

Jak se volilo ve Svojeticích

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 Svojetice-Výsledky hlasování za územní celky Zdroj: www.volby.cz Voliči v seznamu: 747 Počet vydaných obálek: 535 Volební účast v %: 71,62 Odevzdané obálky: 535 Platné hlasy: 531 % platných hlasů: 99,25     Strana Platné hlasy Pořadí číslo název celkem v % 1 21 ANO 2011 123 23,16 2 15 Česká pirátská strana 100 18,83 3 1 Občanská demokratická strana…

Upozornění – revize katastru – možné pokuty

Upozornění vlastníkům nemovitostí Katastrální úřad provádí od letošního roku tzv. revize katastru. Kontroluje, zda jsou v katastru zapsány veškeré nemovitosti. V naší obci je mnoho nemovitostí, které nejsou v Katastru nemovitostí zapsány. Vlastník dům postavil nebo část přistavěl, ale nepožádal o zápis do Katastru nemovitostí. Tímto se vystavuje nebezpečí naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 57 katastrálního zákona. V případě, že nebude vlastník nemovitosti přihlášen k Dani z nemovitých věcí (dříve Daň z nemovitosti) vystavuje se riziku pokuty…

Již neplatné: Nabídka práce -úklid prostor

Změna 19.10.2017 – tato pracovní pozice je již obsazena. Všem zájemcům děkujeme za nabídky. Obecní úřad Svojetice přijme pracovníka/pracovnici na úklid. Jedná se o úklid prostor Obecního úřadu, Na Kopci 14 (1x za týden) a úklid prostor v budově bývalé MŠ, V Průhonu 153 (cca 2x týdně, po cvičení a kroužcích). Den a čas lze přizpůsobit v rámci dohody. Práce bude prováděna na základě Dohody o provedení práce. Bližší informace získáte na Obecním úřadě. Zájemci se mohou hlásit e-mailem…