Wifi – bezplatná wifi na veřejných prostranstvích

Jak jsme vás informovali, naše obec se přihlásila do výzvy Evropské komise pro podporu zavádění bezplatné wifi pro občany a návštěvníky obcí. Cílem projektu WiFi4EU je zajistit, aby měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích v EU přístup k bezplatnému wi-fi připojení. Obce si budou moci nechat nainstalovat wi-fi hotspoty na základě poukázky od EU. Poukázka má hodnotu 15 000 EUR (cca 375 000 Kč). Může být použita na nákup zařízení a náklady na instalaci hotspotů, hotspoty…

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace

Informace k Plánu obnovy vodovodu a Plánu obnovy kanalizace. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, §8, odst. 11 musí být zpracován „Plán financování obnovy vodovodu“ a “Plán financování obnovy kanalizace” a v případě potřeby musí být aktualizovány. Smyslem Plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost vodohospodářské infrastruktury bez dotačního financování. Na vodovodní síť v současném stavu by dle…

Studie odtokových poměrů

V úterý 26.6.2018 proběhla veřejná prezentace dílčích výsledků Studie odtokových poměrů v k.ú. Svojetice. Projekt začal v březnu 2017 a v průběhu následujících měsíců probíhalo zpracování studie a mnoho pracovních schůzek také za účasti naší komise pro životní prostředí. Vzhledem k průběžným výsledkům jsme zadali zpracování detailní Studie odtokových poměrů na ohroženou část obce (týká se především území od ulic V Zátiší přes okolí ulice Na Skále až po obecní rybník) a lokalitu V Jamách, která je příčinou povodní nebo…

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Svojetice proběhlo dne 1.6.2018 (dílčí proběhlo dne 13.12.2017). Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby. Všechny chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření v předchozích letech byly napraveny. Závěrečný účet obce za rok 2017 i Zprávu o přezkoumání obce naleznete na úřední desce https://svojetice.cz/uredni-deska-2018/    

Důležitá informace k zasílání Novinek

Vážení odběratelé Novinek obce Svojetice, s odvoláním na obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinné od 25.5.2018 (GDPR) musí mít obec Svojetice resp. OÚ Svojetice pro rozesílání pravidelného informačního emailu váš souhlas. Prosíme vás, zatím nám souhlasy neposílejte. Souhlas musí mít určité náležitosti a formu. V současné době se připravuje nový způsob registrace k odběru novinek, o kterém vás budeme informovat a kde se budete moct znovu zaregistrovat. Do doby než budeme mít…

Nová škola Lošbates – známe vítěze architektonické soutěže

Včera 26.4.2018 proběhlo v Louňovicích slavnostní vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou svazkovou základní školu. Architektonické soutěže se zúčastnilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Odkaz na stránky, kde jsou náhledy na vítězné projekty. 1.cenu získal návrh týmu z Kanady – Pelletier de Fontenay (Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori) 2.místo získal tým z České republiky – Monika Habrová, Petra Hrubešová, Michaela Kloudová, Jan Šorm, Eva Rosenová, Eliška Ouředníčková, Marek Kopeč 3.cenu…

Lošbates – pozvánka

Jménem starostek a starostů obcí Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice sdružených ve Svazku obcí LOŠBATES, bychom vás rádi pozvali na vyhlášení výsledků architektonické soutěže na novou svazkovou základní školu Vyhlášení výsledků soutěže a prezentace všech návrhů se bude konat ve čtvrtek 26. 4. 2018 od 19:00 hodin v sále hotelu U sv. Huberta, Horní náves 15 v Louňovicích Těšíme se na shledání u 108 návrhů z 38 zemí celého světa a také u těch z nich, které obdržely jednu ze tří cen. S…