Úřední hodiny od 19.11. do 30.11.2018

Oznamujeme vám změnu úředních hodin v období od 19.11.2018 do 30.11.2018. Pondělí 19.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka nepřítomna, místostarostka přítomna.  Středa 21.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Pondělí 26.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Středa 28.11.2018 – Pokladna a podatelna je v provozu. Starostka a místostarostka nepřítomna.  Termíny schůzek na jiný den nebo hodinu lze dohodnout emailem nebo telefonicky. Změna je z důvodu nepřítomnosti dosavadní starostky a místostarostky…

Podemlejnská – stavební povolení

Informujeme vás, že Obec Svojetice po dlouhém vyřizování obdržela stavební povolení na stavbu nazvanou: „Svojetice – ul. Podemlejnská a Srbínská“. Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace a přilehlých ploch v ulici Podemlejnská a Srbínská včetně odvodnění ploch. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. Podél ulice Podemlejnské je navržen chodník, který bude ze zámkové dlažby. Odvodnění bude do stávajících a nově navržených uličních vpustí, dále budou doplněny šachty pro zajištění čištění. Napojení bude do stávajícího potoka.

Informace k volbám

Vážení spoluobčané, informujeme vás, že ke Krajskému soudu v Praze podalo 21 občanů Svojetic návrh na určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Svojetice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. V současné době běží lhůta na rozhodnutí Krajského soudu o platnosti či neplatnosti voleb. Jakmile budeme mít další informace, budou zveřejněny na webu obce.

Vyjádření současných zastupitelů obce Svojetice

Vážení občané, po obci se šíří leták s okopírovanými dokumenty Obce Svojetice. Za našeho působení nebyly tyto dokumenty nikomu vydány a ani nebyly nalezeny dokumenty o tom, že by byly vydány kdykoli předtím. Vyjádření současných zastupitelů obce, které jste mohli dnes nalézt ve vašich schránkách je zde ke stažení: Vyjádření ke stažení Vzhledem k zájmu občanů o informace týkajících se ručení a prodeje budovy “bowlingu” uvádíme základní fakta v následujícím odkazu: Bowling informace

Volby 5. a 6. října 2018 – jak volit

Volby se konají ve dnech: 5. října 2018 (od 14:00 hod do 22:00 hod) a 6. října 2018 (od 8:00 hod do 14:00 hod) Současně s volbami do zastupitelstva obce probíhají také volby do Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny! Volby do zastupitelstva obce Svojetice: Kdo může volit: občan ČR, který alespoň v druhý den voleb tj. 6.10.2018 dosáhl minimálního věku 18 let a má ve Svojeticích trvalý pobyt občan…