Dětský den

Zveme všechny děti v neděli 3.6.2018 od 14 hodin na fotbalové hřiště ve Svojeticích, kde se bude konat Dětský den. Od 14 hodin proběhne ukázka hasičské techniky Dobrovolných hasičů z Tehovce, od 15 hodin sportovní soutěže pro děti, připraveno je i malé občerstvení. Za přípravu dětského dne děkujeme členkám kulturní komise, OS Báječný svět, z.s. a TJ Sokol Svojetice.

Opět kontejnery….K Jezírku

Dovolujeme si vám opětovně ukázat, jak vypadaly kontejnery umístěné v lokalitě K Jezírku dnes ráno. Mohli jste tu nalézt koberec, sekačku, plastové přepravky, gril i několik zabalených párů lyží. Pro tento druh odpadu jsou určeny velkoobjemové kontejnery nikoli kontejnery na tříděný odpad a směsný odpad nebo jejich okolí. Kontejner na velkoobjemový odpad byl 12.5.2018 umístěn Na Vyhlídce a 26.5.2018 bude umístěn na stanovišti Ke Klokočné. Od 23.6.2018 bude velkoobjemový kontejner v obci každou sobotu viz https://svojetice.cz/odpady/.…

Kontejner na bioodpad

Vážení občané, od 20.5.2018 máte možnost vozit trávu do kontejneru na bioodpad. Větve je možné shromáždit vedle tohoto kontejneru. Kontejner byl původně umístěn u dětského hřiště, ale objevovaly se v něm věci, které do něj nepatří. Z tohoto důvodu byl přemístěn do areálu ČOV a určen jen pro potřeby OÚ. Vzhledem k tomu, že se stále objevuje bioodpad v kontejnerech na tříděný a směsný odpad a obec má zvýšené náklady na svoz tohoto odpadu, bude kontejner zpřístupněn i veřejnosti…

Rybářský kroužek

Máte děti, které se chtějí naučit rybařit? Nabízíme možnost využití volného času dětí v rybářském kroužku ve Svojeticích. Kroužek povede pan Petr Procházka, který má 25letou praxi v rybaření. Kroužek bude 1x týdně. Den v týdnu a čas (předběžně od 17:00 do 18:00 hod) bude určen po dohodě se zájemci. Zájemci o rybářský kroužek ve Svojeticích se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo na emailu: markova@svojetice.cz

Výstava návrhů nové svazkové základní školy – LOŠBATES

Zveme vás na výstavu vítězných soutěžních návrhů nové svazkové základní školy, která bude v komunitním centru MINIMAX ve Svojeticích (bývalá školka). Těšíme se na setkání s vámi. úterý 15.5.2018 od 17:30 – v rámci Dámského klubu středa 16.5.218 od 17:00 do 19:00 – v rámci otevíracích hodin knihovny středa 23.5.218 od 17:00 do 19:00 – v rámci otevíracích hodin knihovny sobota 26.5.2018 – pro účastníky akce Vítání občánků po jejím ukončení                                 – pro veřejnost od…