Wifi – bezplatná wifi na veřejných prostranstvích

Jak jsme vás informovali, naše obec se přihlásila do výzvy Evropské komise pro podporu zavádění bezplatné wifi pro občany a návštěvníky obcí. Cílem projektu WiFi4EU je zajistit, aby měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích v EU přístup k bezplatnému wi-fi připojení. Obce si budou moci nechat nainstalovat wi-fi hotspoty na základě poukázky od EU. Poukázka má hodnotu 15 000 EUR (cca 375 000 Kč). Může být použita na nákup zařízení a náklady na instalaci hotspotů, hotspoty…

Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace

Informace k Plánu obnovy vodovodu a Plánu obnovy kanalizace. Dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů, §8, odst. 11 musí být zpracován „Plán financování obnovy vodovodu“ a “Plán financování obnovy kanalizace” a v případě potřeby musí být aktualizovány. Smyslem Plánu financování obnovy je vytvářet v průběhu životnosti daného majetku finanční rezervu na jeho obnovu, aby byla zajištěna udržitelnost vodohospodářské infrastruktury bez dotačního financování. Na vodovodní síť v současném stavu by dle…

Studie odtokových poměrů

V úterý 26.6.2018 proběhla veřejná prezentace dílčích výsledků Studie odtokových poměrů v k.ú. Svojetice. Projekt začal v březnu 2017 a v průběhu následujících měsíců probíhalo zpracování studie a mnoho pracovních schůzek také za účasti naší komise pro životní prostředí. Vzhledem k průběžným výsledkům jsme zadali zpracování detailní Studie odtokových poměrů na ohroženou část obce (týká se především území od ulic V Zátiší přes okolí ulice Na Skále až po obecní rybník) a lokalitu V Jamách, která je příčinou povodní nebo…

23.6.2018 – Fotografická výprava za svojetickými motýly

Pozvánka na 1. fotografickou výpravu za svojetickými motýly Kdy: sobota 23.června 2018 ve 13:00 hod Sraz: u tenisových kurtů ve Svojeticích Po krátké instruktáži, jak nafotografování motýlů, se přesuneme na louku u lesa. Nezapomeňte fotoaparáty, popřípadě mobily, pokrývku hlavy a s sebou pití. Chrpy již v předstihu rozkvétají, a tak máme šanci, že se nám již teď v červnu za slunečného počasí podaří zastihnout ve větším množství některé z mnoha druhů krásných a vzácných motýlů, které se na svojetických…