Druhé setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna Svojetice a Mateřská škola Svojetice v rámci programu Komunitního centra MINIMAX ve Svojeticích a projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ pořádá pro děti pravidelná setkání „CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“ DRUHÉ SETKÁNÍ POHÁDKOVÁNÍ SE SOVOU ROZÁRKOU V ÚTERÝ 10. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA VČELKY VE ČTVRTEK 11. 4. v 10 : 30 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI Program: Výzdoba knihovny výtvarnými pracemi dětí z MŠ Svojetice Poslech čteného textu Jak proběhlo první setkání: Z prvního setkání si děti odnesly nejen poznatky o režimu…

Lošbates – informace ke svazkové škole

Vážení spoluobčané, možná jste dostali do schránek leták týkající se svazkové školy Lošbates. Tento leták bohužel obsahuje jen částečné informace. Níže naleznete více informací a odpovědi na některé otázky z letáku – zápisy ze zasedání, stránky Svazku obcí a také odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. Informace o svazkové škole, ale i o škole v Mukařově byly dlouhodobě prezentovány na veřejných zasedáních zastupitelstva obce Svojetice. ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ Zápisy z těchto zasedání zastupitelstva obce Svojetice jsou…

Pravidelná setkání dětí z MŠ v knihovně

Obecní knihovna Svojetice a Mateřská škola Svojetice v rámci programu Komunitního centra ve Svojeticích a projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“ pořádá pro děti pravidelná setkání „CO NAJDEME V KNIHÁCH ?“ V ÚTERÝ 6. 3. v 10:30 hodin – TŘÍDA VČELKY VE ČTVRTEK 8. 3. v 10:30 hodin – TŘÍDA MOTÝLCI PRVNÍ SETKÁNÍ – KROK K POZNÁNÍ K čemu a komu knihovna slouží ? Jak se chovat v knihovně ? Kdo knihy půjčuje ? Kdo popíše prázdný list ? Ilustrace a ilustrátor

Škola – spádovost

Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce. Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců. Zápis do ZŠ Mukařov se koná 5.4.2017 od 13 hodin viz stránky školy. Potvrzení o trvalém bydlišti vám vydá paní Pelíšková na Obecním úřadě (od pondělí 3.4.2017 do středy 5.4.2017 v časech od 8:30 do 16:00)