Informace Obecního úřadu – leták 3.8.2018

Vážení občané,

ve svých schránkách naleznete leták s Informacemi Obecního úřadu – 3.8.2018

Protože se do letáku vše nevešlo nebo již bylo prezentováno na webu, níže uvádíme odkazy na podrobnější informace:

  1. Rekonstrukce silnice II/113 – ulice Choceradská + chodníky
  2. Významný krajinný prvek ve Svojeticích
  3. Studie odtokových poměrů v obci
  4. Kontejner na bioodpad v areálu ČOV (vedle hřbitova) – neděle od 9:00 do 10:00 hod a pondělí od 18:00 do 19:00 hod
  5. Změna územního plánu č.2
  6. Mateřská škola – Informace k neukončenému soudnímu sporu ohledně víceprací pro vás připravujeme.
  7. Upozorňujeme – Zákaz odběru povrchových vod
  8. Upozorňujeme – Výstraha na nebezpečí požárů

Připravované akce Obecním úřadem – zapište si do diáře…
Sobota 1.9.2018 – dopoledne Bleší trh (Komunitní centrum Minimax), odpoledne „Sousedská“ – společenská akce pro všechny věkové kategorie. Program bude včas uveřejněn na webových stránkách obce a vývěsce.

Veškeré letáky vydávané Obecním úřadem jsou ke stažení na https://svojetice.cz/informace-obecniho-uradu/