Nebezpečí požárů

Vážení občané,
s ohledem na přetrvávající suché a horké počasí je nebezpečí vzniku požárů.

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, kterou upravuje území rizika vzniku požárů a platí pro Středočeský kraj od 24. 7. 2018 12.00 hodin do odvolání.

V období výstrahy “NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ” na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinností stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, které naleznete v dokumentu na webových stránkách Středočeského kraje. Je zakázáno v místech zvýšeného požárního nebezpečí vykonávat některé činnosti. Jde např. o zákaz v lesním porostu a jeho okolí do vzdálenosti min.50 m rozdělávat a udržovat oheň, používat zábavní pyrotechniku, vypouštět lampiony štěstí, kouřit…

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. Bližší informace naleznete na stránkách Středočeského kraje

Dále upozorňujeme na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Svojetice č. 3/2016, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci (suché rostlinné materiály nelze spalovat v období od 1.4. do 30.10.)

Další doporučení ČHMÚ:
• V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedo-palky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
• Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
• Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
• Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
• Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
• Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
• Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
• Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
• Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maxi-málně kolem 5°C
• Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Obecní úřad Svojetice
Ivana Dubská