Informace Obecního úřadu (letáky a zpravodaje)

Zde naleznete letáky a zpravodaje, které dostáváte do svých schránek.

27.9.2018 – Škola

9.3.2018 – Lošbates svazková škola

3.8.2018 – Rekonstrukce Choceradské, Oprava komunikací, Chodníky, VKP, Studie odtokových poměrů, Změna ÚP…

3.8.2018 – Rekonstrukce Choceradské – podrobnější informace

3.8.2018 – Významný krajinný prvek – podrobnější informace

3.8.2018 – Studie odtokových poměrů – podrobnější informace

16.4.2018 – Změna územního plánu