Soud se zhotovitelem MŠ – protokol z jednání u odvolacího soudu

Vážení občané, jak jsme vás již informovali, obec Svojetice 29.8.2018 uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení). V níže přiloženém anonymizovaném pdf si můžete přečíst Protokol o jednání před odvolacím soudem ze dne 29.8.2018. Na základě podaného odvolání dne 29.8.2018 Krajský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu společnosti EMV s.r.o. v plném rozsahu zamítl a uložil zároveň společnosti EMV s.r.o uhradit náhradu nákladů řízení před…

Záplavy v obci – nové fotografie

Vážení občané, na základě šířících se informací ohledně toho, že povodně v obci nebyly, jsme obdrželi další fotografie od občanů týkajících se června 2013. Tedy z doby, o které tehdejší starostka obce Vedralová sama psala na Krajský úřad, že v obci byla živelná pohroma a žádala o potvrzení Kraje, aby tuto informaci mohla použít při žádosti o dotaci na MŠ.   My nezpochybňujeme vzniklé škody na vašich majetcích, nebereme na lehkou váhu informace od vás ani od odborníků…

Popelnice – čipování

V souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech se i naše obec již připravuje na různé změny, které tento zákon přinese. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se konečně podařilo v součinnosti s celkem 12 obcemi (Struhařov, Černé Voděrady, Jevany, Kamenice, Klokočná, Louňovice, Radějovice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Vyžlovka a Petříkov) po 2 letech vysoutěžit společnost na svoz odpadu. Tato soutěž se z důvodu nezájmu svozových firem opakovala 3x . Obec s výhercem výběrového řízení – společností FCC uzavřela…

Odstávka elektřiny 13.9.2018 a 25.9.2018 v části obce

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 13.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod a 25.9.2018 od 7:30 do 15:00 hod 13.09.2018 (08:00 – 12:00) – plánovaná odstávka č. 110060612545 č.p.378 , E379 , E380 , E381 , E383 , E384 , E385 , E494 , E55 , E57 , E58 , E59 , E60 Ke Střelnici: č.p.72 , E56 č.p.219 25.09.2018 (7:30 – 15:00) – plánovaná…

Plánované omezení dodávky vody nebude.

Plánované omezení dodávky pitné vody v termínu od 17.9.2018 se ruší. V září VODA normálně POTEČE. Dostali jsme upozornění, že z důvodu provozních problémů na straně PVK a.s. se plánovaná výluka úpravny pitné vody Želivka a odstávka přivaděče ve dnech 17.9.-20.9.2018 ruší. Náhradní termín nám sdělen nebyl, ale dle e-mailu od provozovatele vodovodu I.T.V. CZ s.r.o. budeme s dostatečným časovým předstihem informováni.

Obec vyhrála soud

Vážení občané naší obce, dovolujeme si Vás informovat, že obec Svojetice dnes tj. 29.8.2018 s konečnou platností uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení). Obec nebude nic platit a náklady, které vznikly v souvislosti se soudem, budou proplaceny! Zaplacení výše uvedené částky se prostřednictvím žaloby podané v lednu roku 2016 u Okresního soudu pro Prahu východ domáhala společnost EMV s.r.o. coby zhotovitel stavby mateřské školky ve Svojeticích,…

Bývají povodně nebo záplavy v naší obci?

V souvislosti se Studií odtokových poměrů, která byla zpracována pro obec, se v obci šíří zvěsti o tom, že tu povodně nikdy nebyly. V obci však mají někteří vlastníci nemovitostí problémy se záplavami dlouhodobě a opakovaně. Je tedy na obci resp. jejich zastupitelích, zda udělají vše pro ochranu majetku soukromého či obecního nebo zda pominou skutečný stav a nové informace, nic neudělají a ohrozí tím více vlastníků. Současné zastupitelstvo na základě informací, které získalo během posledních…

Informace Obecního úřadu – leták 3.8.2018

Vážení občané, ve svých schránkách naleznete leták s Informacemi Obecního úřadu – 3.8.2018 Protože se do letáku vše nevešlo nebo již bylo prezentováno na webu, níže uvádíme odkazy na podrobnější informace: Rekonstrukce silnice II/113 – ulice Choceradská + chodníky Významný krajinný prvek ve Svojeticích Studie odtokových poměrů v obci Kontejner na bioodpad v areálu ČOV (vedle hřbitova) – neděle od 9:00 do 10:00 hod a pondělí od 18:00 do 19:00 hod Změna územního plánu…

Jak v obci třídíme odpad

V období 1.4.-30.6.2018 jsme v obci vytřídili celkem 13,988 tun odpadu. Největší podíl má tříděný papír – 5,098 t, plast – 6,043 t, sklo – 2,787 t. Obec za vytříděný odpad získala od společnosti EKOKOM, a.s. odměnu ve výši 43 202,50 Kč. Finance získané tříděním odpadu se započítávají do výpočtu poplatku za popelnice. Čím více budeme třídit odpad, tím více peněz získáme a sníží se tím náklady na likvidaci odpadů. Kdo třídí odpad, má…