Soud se zhotovitelem MŠ – protokol z jednání u odvolacího soudu

Vážení občané, jak jsme vás již informovali, obec Svojetice 29.8.2018 uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení). V níže přiloženém anonymizovaném pdf si můžete přečíst Protokol o jednání před odvolacím soudem ze dne 29.8.2018. Na základě podaného odvolání dne 29.8.2018 Krajský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu společnosti EMV s.r.o. v plném rozsahu zamítl a uložil zároveň společnosti EMV s.r.o uhradit náhradu nákladů řízení před…

Místostarostka obce získala certifikát Ministerstva vnitra ČR

Naše místostarostka je zastupitelkou, která umí víc! S potěšením Vám oznamuji, že místostarostka Ing. Jana Marková získala certifikát Ministerstva vnitra ČR a je  úspěšnou absolventkou vzdělávacího programu v oblasti finančního řízení na úrovni obcí “Zastupitel v kurzu”, který pořádalo Ministerstvo vnitra ČR. V České republice je celkem 59 706 zastupitelů v 6258 obcích a městech. Vzdělávací program úspěšně absolvovalo pouze cca 250 zastupitelů a Ing. Jana Marková je jednou z nich.   Vzdělávací program se skládal ze tří…

Záplavy v obci – nové fotografie

Vážení občané, na základě šířících se informací ohledně toho, že povodně v obci nebyly, jsme obdrželi další fotografie od občanů týkajících se června 2013. Tedy z doby, o které tehdejší starostka obce Vedralová sama psala na Krajský úřad, že v obci byla živelná pohroma a žádala o potvrzení Kraje, aby tuto informaci mohla použít při žádosti o dotaci na MŠ.   My nezpochybňujeme vzniklé škody na vašich majetcích, nebereme na lehkou váhu informace od vás ani od odborníků…

Popelnice – čipování

V souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech se i naše obec již připravuje na různé změny, které tento zákon přinese. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se konečně podařilo v součinnosti s celkem 12 obcemi (Struhařov, Černé Voděrady, Jevany, Kamenice, Klokočná, Louňovice, Radějovice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Vyžlovka a Petříkov) po 2 letech vysoutěžit společnost na svoz odpadu. Tato soutěž se z důvodu nezájmu svozových firem opakovala 3x . Obec s výhercem výběrového řízení – společností FCC uzavřela…

Odstávka elektřiny 13.9.2018 a 25.9.2018 v části obce

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 13.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod a 25.9.2018 od 7:30 do 15:00 hod 13.09.2018 (08:00 – 12:00) – plánovaná odstávka č. 110060612545 č.p.378 , E379 , E380 , E381 , E383 , E384 , E385 , E494 , E55 , E57 , E58 , E59 , E60 Ke Střelnici: č.p.72 , E56 č.p.219 25.09.2018 (7:30 – 15:00) – plánovaná…

Plánované omezení dodávky vody nebude.

Plánované omezení dodávky pitné vody v termínu od 17.9.2018 se ruší. V září VODA normálně POTEČE. Dostali jsme upozornění, že z důvodu provozních problémů na straně PVK a.s. se plánovaná výluka úpravny pitné vody Želivka a odstávka přivaděče ve dnech 17.9.-20.9.2018 ruší. Náhradní termín nám sdělen nebyl, ale dle e-mailu od provozovatele vodovodu I.T.V. CZ s.r.o. budeme s dostatečným časovým předstihem informováni.

Obec vyhrála soud

Vážení občané naší obce, dovolujeme si Vás informovat, že obec Svojetice dnes tj. 29.8.2018 s konečnou platností uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení). Obec nebude nic platit a náklady, které vznikly v souvislosti se soudem, budou proplaceny! Zaplacení výše uvedené částky se prostřednictvím žaloby podané v lednu roku 2016 u Okresního soudu pro Prahu východ domáhala společnost EMV s.r.o. coby zhotovitel stavby mateřské školky ve Svojeticích,…

Bývají povodně nebo záplavy v naší obci?

V souvislosti se Studií odtokových poměrů, která byla zpracována pro obec, se v obci šíří zvěsti o tom, že tu povodně nikdy nebyly. V obci však mají někteří vlastníci nemovitostí problémy se záplavami dlouhodobě a opakovaně. Je tedy na obci resp. jejich zastupitelích, zda udělají vše pro ochranu majetku soukromého či obecního nebo zda pominou skutečný stav a nové informace, nic neudělají a ohrozí tím více vlastníků. Současné zastupitelstvo na základě informací, které získalo během posledních…

Informace Obecního úřadu – leták 3.8.2018

Vážení občané, ve svých schránkách naleznete leták s Informacemi Obecního úřadu – 3.8.2018 Protože se do letáku vše nevešlo nebo již bylo prezentováno na webu, níže uvádíme odkazy na podrobnější informace: Rekonstrukce silnice II/113 – ulice Choceradská + chodníky Významný krajinný prvek ve Svojeticích Studie odtokových poměrů v obci Kontejner na bioodpad v areálu ČOV (vedle hřbitova) – neděle od 9:00 do 10:00 hod a pondělí od 18:00 do 19:00 hod Změna územního plánu…