Jak v obci třídíme odpad

V období 1.4.-30.6.2018 jsme v obci vytřídili celkem 13,988 tun odpadu. Největší podíl má tříděný papír – 5,098 t, plast – 6,043 t, sklo – 2,787 t. Obec za vytříděný odpad získala od společnosti EKOKOM, a.s. odměnu ve výši 43 202,50 Kč.

Finance získané tříděním odpadu se započítávají do výpočtu poplatku za popelnice. Čím více budeme třídit odpad, tím více peněz získáme a sníží se tím náklady na likvidaci odpadů. Kdo třídí odpad, má také méně komunálního odpadu a může mít menší popelnici nebo frekvenci vývozu.

Bohužel se stále stává, že v kontejneru na tříděný odpad je odpad jiný a tím přicházíme o peníze za třídění a musíme navíc hradit odvoz tohoto odpadu. Prosíme, vhazujte do kontejnerů a popelnic jen ten odpad, který tam patří.

V areálu ČOV je umístěn kontejner na bioodpad do kterého můžete vozit trávu v neděli od 9:00 do 10:00 hod a v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. U obecního úřadu a nové MŠ je umístěna popelnice na jedlý olej. Další informace k třídění odpadu naleznete https://svojetice.cz/odpady/

 

Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.