Soud se zhotovitelem MŠ – protokol z jednání u odvolacího soudu

Vážení občané,

jak jsme vás již informovali, obec Svojetice 29.8.2018 uspěla u Krajského soudu v Praze v soudním sporu o zaplacení částky ve výši 3.043.193,56 Kč s příslušenstvím (tj. plus úroky a náklady řízení).

V níže přiloženém anonymizovaném pdf si můžete přečíst Protokol o jednání před odvolacím soudem ze dne 29.8.2018.

Na základě podaného odvolání dne 29.8.2018 Krajský soud v Praze rozhodl tak, že žalobu společnosti EMV s.r.o. v plném rozsahu zamítl a uložil zároveň společnosti EMV s.r.o uhradit náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně, jakož i náhradu nákladů před odvolacím soudem, a to včetně poplatku za odvolání, který byla obec coby odvolatel povinna spolu s odvoláním uhradit.

Jakmile budeme mít k dispozici rozsudek, bude také zveřejněn.

Protokol ke stažení