Odstávka elektřiny 13.9.2018 a 25.9.2018 v části obce

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 13.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod a 25.9.2018 od 7:30 do 15:00 hod

13.09.2018 (08:00 – 12:00) – plánovaná odstávka č. 110060612545

č.p.378 , E379 , E380 , E381 , E383 , E384 , E385 , E494 , E55 , E57 , E58 , E59 , E60
Ke Střelnici: č.p.72 , E56
č.p.219

25.09.2018 (7:30 – 15:00) – plánovaná odstávka č.110060602050

č.p.105, 106, 108, 110, 113, 115, 116, 118, 124, 125, 128, 136, 138, 146, 147, 151, 152, 153, 155, 159, 3, 4, 5, 501, 6, 7, 8, 82, 93, 110, 143, 150, 162, 165, 173, 180, 192, 205, 206, 214, 281, 62, E139, E148, E156, E157, E161, E165, E443, E444, E445, E447, E450, E451, E62, parc.č. 161/30

Borůvková: č.p. 311, E169

Buková č.p. 359, parc.č. 177/36

Chaty: č.e. 145

Choceradská: 105, 106, 115, 132, 142, 151, 152, 16, 20, 245, 38, 42, 51, 55, 59, 64, 72, 73, 78

Na Kopci: 127, 141, 149, 158, 201, E2, E61, parc.č. 149/17

Na Moklině :175, 250, parc.č. 205/12

Na Obci: 111, 28

Na Podkovách: 210, 215, 237, 351

Na Skále: 107, 9, 101, 136, 150, 154, 160, 161, 162, 163, 269, 29, 46, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 76, 84, 85, 90, 94, 95, parc.č. 162/25

Oblouková: 329

Spojovací: 121

Stará cesta: 12, 140, 15, 19, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 52, 56, 60, parc.č. 156/5

Svojetice: 161/29, 161/36, 164/9, 177/38, 955566, 971156, 976737, p.204/2, 63, 65/Ch 065, 77, 78, 79, 80, 81, 171, 201, 207, 217, 264, 265, 441, E117, E119, E120, E142, E168, E442, parc.č. 161/48, parc.č. 161/50, parc.č. 161/6, parc.č. 174/3, parc.č. 177/46, parc.č. 206/25, parc.č. 206/27, parc.č. 206/28, parc.č. 206/29

V Zátiší:185

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci “Odstávky” nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.