Popelnice – čipování

V souvislosti s přípravou nového zákona o odpadech se i naše obec již připravuje na různé změny, které tento zákon přinese.

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek se konečně podařilo v součinnosti s celkem 12 obcemi (Struhařov, Černé Voděrady, Jevany, Kamenice, Klokočná, Louňovice, Radějovice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Vyžlovka a Petříkov) po 2 letech vysoutěžit společnost na svoz odpadu. Tato soutěž se z důvodu nezájmu svozových firem opakovala 3x .

Obec s výhercem výběrového řízení – společností FCC uzavřela novou smlouvu, ve které je jedna z podmínek – čipování popelnic. Tato technologie umožní obci mít přehled, kolik směsného komunálního odpadu obec vyprodukuje a zároveň bude cca od roku 2020 podkladem pro určení ceny za likvidaci tohoto odpadu.

Pro její bezchybné fungování však bude zapotřebí veškeré nádoby na tento druh odpadu opatřit čipem, který bude vždy při svozu (výsypu) nádoby načten.

Čipování bude vždy přítomen zaměstnanec obce pan Tichý.
Bližší informace ohledně termínu, kdy společnost FCC bude v naší obci čipovat, fungování a montáže čipů vám včas sdělíme.

Děkujeme za spolupráci

Obecní úřad