Podemlejnská – stavební povolení

Informujeme vás, že Obec Svojetice po dlouhém vyřizování obdržela stavební povolení na stavbu nazvanou: „Svojetice – ul. Podemlejnská a Srbínská“.

Stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace a přilehlých ploch v ulici Podemlejnská a Srbínská včetně odvodnění ploch. Komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. Podél ulice Podemlejnské je navržen chodník, který bude ze zámkové dlažby. Odvodnění bude do stávajících a nově navržených uličních vpustí, dále budou doplněny šachty pro zajištění čištění. Napojení bude do stávajícího potoka.