Informace k volbám

Vážení spoluobčané,
informujeme vás, že Krajský soud v Praze dne 29.10.2018 zamítl návrh na určení neplatnosti voleb do Zastupitelstva obce Svojetice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.

Ustavující zasedání bude svoláno v termínu dle zákona.