Informace k volbám

Vážení spoluobčané,
informujeme vás, že ke Krajskému soudu v Praze podalo 21 občanů Svojetic návrh na určení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Svojetice konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
V současné době běží lhůta na rozhodnutí Krajského soudu o platnosti či neplatnosti voleb.

Jakmile budeme mít další informace, budou zveřejněny na webu obce.