Volby 5. a 6. října 2018 – jak volit

Volby se konají ve dnech: 5. října 2018 (od 14:00 hod do 22:00 hod) a 6. října 2018 (od 8:00 hod do 14:00 hod)

Současně s volbami do zastupitelstva obce probíhají také volby do Senátu.

Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny!

Volby do zastupitelstva obce Svojetice:

Kdo může volit:

 • občan ČR, který alespoň v druhý den voleb tj. 6.10.2018 dosáhl minimálního věku 18 let a má ve Svojeticích trvalý pobyt
 • občan jiného členského státu EU, alespoň v druhý den voleb tj. 6.10.2018 dosáhl minimálního věku 18 let a má ve Svojeticích trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis od dodatku stálého seznamu voličů

Volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství: platným občanským půkazem nebo platným cestovním pasem ČR nebo v případě cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

Způsob hlasování:

Počet členů zastupitelstva, který je volen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Ve Svojeticích se volí 7 zastupitelů.

3 možnosti jak volit:

 • označit křížkem pouze jednu volební stranu = hlas dostanou všichni kandidáti této strany
 • označit křížkem v rámečku před jménem kandidátů toho kandidáta, pro kterého hlasuji = vybírám si podle jmen kandidáty z různých stran. Pozor: nejvýše lze označit 7 kandidátů
 • označit křížkem jednu volební stranu a pak v rámečku před jménem kandidátů z jiných stran toho kandidáta, pro kterého hlasuji = dávám hlas jednotlivě označeným kandidátům a zbytek hlasů kandidátům označené strany

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této straně konkrétní kandidáty.

Pozor: šedý hlasovací lístek se vkládá do ŠEDÉ OBÁLKY

Kdy je hlas neplatný:

 • hlasovací lístek není vložen do úřední obálky
 • hlasovací lístek je přetržen
 • v obálce je více hlasovacích lístků
 • na hlasovacím lístku není označena volební strana ani žádný kandidát

V případě, že se nemůžete z vážných důvodů, zejména zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti na Obecním úřadě, můžete požádat obecní úřad nebo volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Na rozdíl od parlamentních voleb nelze v komunálních volbách volit na základě tzv. volebního průkazu, tedy mimo místo svého trvalého bydliště.


Volby do Senátu Parlamentu ČR – hlasovací lístek a obálka jsou žluté barvy!

Kdo může volit:

 • občan ČR, který alespoň nejpozději 6.října 2018 dovrší věku 18 let
 • ve druhém kole i občan ČR, který nejpozději 13. října 2018 dovrší věku 18 let

Volič může hlasovat pouze v tom volebním obvodu, kde je přihlášen k trvalémupobytu. Vyjímkou jsou voliči zapsaní do zvláštních seznamů voličů v zahraničí.

Hlasovací lístky jsou pro každého kandidáta samostatně. Hlasuje se tak, že se vloží do žluté obálky pouze hlasovací lístek toho kandidáta, pro kterého se volič rozhodl hlasovat.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, nebude zvolen žádný z kandidátů a bude se konat druhé kolo voleb 12.10.2018 a 13.10.2018. Hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží volič přímo ve volební  místnosti ve dnech voleb.