Odvolání smogové situace

Odvolání smogové situace Vydáno: úterý 24.01.2017, 10:29 SEČ (09:29 UTC) Pro území: Středočeský kraj SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví. Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha/Stanislav Racko

Úřední hodiny v prosinci 2016

Poslední úřední hodiny tohoto roku budou ve středu 21.12.2016 od 16 do 19 hodin. Z důvodu čerpání dovolené a vánočních svátků bude Obecní úřad ve dnech 22.12.2016 – 1.1.2017 uzavřen. Rádi vás uvítáme v pondělí 2.1.2017. Veškeré poplatky bude možné hradit v pokladně obecního úřadu od 16.1.2017, bezhotovostně tj. převodem na účet obce lze platit od 1.1.2017. Přejeme všem krásné vánoce Obecní úřad

Informace ke Změně č.2 územního plánu

Jak jistě víte, zastupitelstvo obce na konci minulého roku rozhodlo o pořízení změny územního plánu č.2 (změna č.1 územního plánu byla ukončena). Pořizovatelem změny je Odbor územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Říčany. V průběhu tohoto roku probíhala jednání, písemné korespondence a telefonické konzultace s Odborem územního plánování a reg.rozvoje, ministerstvy i Krajským úřadem Stř.kraje. Občané mohli podat návrhy na změny. Závěrem těchto dlouhých jednání, během kterých jsme si vyjasňovali pohledy na způsob provedení změny ÚP, je návrh…

Prázdninové problémy v nové školce

Nová školka zahájila nový školní rok jako jinde 1.9.2016, ale nemuselo tomu tak být. Jak jsme již informovali na zasedání 22.8.2016,  objevily se v nové školce během prázdnin další problémy, které velmi ohrozily zahájení školného roku od 1.9.2016. Napojení nové školky na již fungující kanalizaci bylo naplánováno na začátek srpna. Dle plánů stačilo vyčerpat připravenou plastovou jímku a usadit čerpadlo. Po vyčerpání jímky byly zjištěny deformace znemožňující usazení čerpadla. Jímku jsme ihned reklamovali…