Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Přezkoumání hospodaření obce Svojetice proběhlo dne 1.6.2018 (dílčí proběhlo dne 13.12.2017). Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny žádné chyby. Všechny chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření v předchozích letech byly napraveny.

Závěrečný účet obce za rok 2017 i Zprávu o přezkoumání obce naleznete na úřední desce https://svojetice.cz/uredni-deska-2018/