Wifi – bezplatná wifi na veřejných prostranstvích

Jak jsme vás informovali, naše obec se přihlásila do výzvy Evropské komise pro podporu zavádění bezplatné wifi pro občany a návštěvníky obcí.

Cílem projektu WiFi4EU je zajistit, aby měli místní občané i návštěvníci ve veřejných prostranstvích v EU přístup k bezplatnému wi-fi připojení. Obce si budou moci nechat nainstalovat wi-fi hotspoty na základě poukázky od EU. Poukázka má hodnotu 15 000 EUR (cca 375 000 Kč). Může být použita na nákup zařízení a náklady na instalaci hotspotů, hotspoty musí být zprovozněny do 18 měsíců. Internetové připojení a údržbu zařízení budou platit sami žadatelé, tedy samosprávy. Podmínkou bude, aby uživatelé mohli bezplatné internetové připojení ve veřejných prostorách využívat nejméně tři roky.“
Do roku 2020 má být 5 výzev. První výzva byla 15.5.2018 a systém je “kdo dřív přijde, bude dřív na řadě”. Mělo být rozděleno prvních tisíc poukázek. Komise by měla zajistit spravedlivé rozdělení napříč Unií. Každá členská země by měla dostat alespoň 15 z nich. Dle informací z rozhlasu bylo v ČR přes 450 obcí, které se registrovaly.
V úterý 15.5.2018 ve 13:00 hod byla první výzva otevřena a v první sekundě jsme zažádali o poukázku. Bohužel, jak se dalo předpokládat, server stránek nezvládl nápor žadatelů a spadl.

I přes velký zájem a počtu doručených žádostí Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA) byla nucena první výzvu k účasti, která byla zahájena 15. května 2018, zrušit. Po důkladném šetření totiž dospěla k závěru, že kvůli technické chybě nemohli žadatelé podat přihlášku za rovných podmínek.  Evropská komise trvá na tom, aby výběrové řízení bylo nestranné a spolehlivé.

Nová výzva k podávání přihlášek bude zveřejněna na podzim 2018.

Naše obec je stále zaregistrována a můžese tedy znovu pokusit získat poukaz na bezplatnou wifi pro občany i návštěvníky obce.