Plánované přerušení elektřiny 9.5.2018

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat 9.5.2018 Aktuální informace naleznete na webu ČEZ 09.05.2018 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060593769 Svojetice: 239 , 235 , 236 , 247 , 263 , 273 , E229 , E233 , E238 , E240 , E242 , E243 , E245 , E246 , E252 , E253…

Výluky na linkách 489, 490, 494, 495

Dovolujeme si Vás informovat, že od 19.3.2018 dojde k zahájení výluk na linkách PID 489, 490, 494 a 495. 1. Linka PID 494 (společně s linkami PID 385, 428 a 469) bude od 19.3.2018 až cca do konce října 2018 zasažena uzavírkou ul. Politických vězňů v Říčanech. Linky 385, 428, 469 a 494 budou vedeny ze zastávky Říčany,nám. objízdnou trasou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihovarem. Spoje výchozí a končící v zastávce Říčany,Nádraží budou začínat a končit v zastávce Říčany,Pod lihovarem. Víkendové…

Choceradská – upozornění pro vlastníky nemovitostí

Upozornění pro vlastníky nemovitostí podél ulice Choceradská: V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace II/113 Mukařov-Struhařov. Je pravděpodobné, že by již v příštím roce mohla být komunikace rekonstruována. Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci komunikace nebude nikomu povolen zásah do komunikace min.po dobu 5 let např. v souvislosti s vybudováním přípojek, doporučujeme těm, kteří nemají vodovodní nebo kanalizační přípojku, aby si v letošním roce tyto přípojky vybudovali (tzn. projekt, územní rozhodnutí a stavební povolení, vlastní výstavba)…

Upozornění – Kosmonet změnil majitele

Vážení spoluobčané, pokud jste využívali pro internetové připojení služeb firmy Kosmonet, dovolujeme si vás informovat, že firmu Kosmonet koupila firma Starnet, s.r.o. V případě, že vás navštíví technici firmy Starnet, s.r.o. prokáží se průkazem. V případě pochybnosti kontaktujte firmu na telefonu 800 555 025. Pod hlavičkou firmy Kosmonet v současné době již nikdo nevystupuje.

Volby prezidenta ve Svojeticích – výsledky 2.kola

Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 12.1.-13.1.2018 a 26.1.-27.1.2018 Svojetice-Výsledky hlasování za územní celky – 2.kolo voleb Zdroj: www.volby.cz Voliči v seznamu: 751 Počet vydaných obálek: 560 Volební účast v %: 74,57 Odevzdané obálky: 560 Platné hlasy: 559 % platných hlasů: 99,82 Seřazeno dle výsledku ve Svojeticích (2.kolo) Číslo kandidáta Jméno kandidáta Počet hlasů  % 9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 362 64,75 7 Zeman Miloš Ing. 197 35,24  

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta republiky

Ministerstvo vnitra opakuje, že pro druhé kolo volby prezidenta republiky budou vytištěny nové hlasovací lístky všech kandidátů na papíru žluté barvy s označením „druhé kolo volby prezidenta“. Volič obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti a pouze těch kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky. Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta…