Pneumatiky – zpětný odběr

Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Pneumatika má být nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nemá končit jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka!

Je možnost staré pneumatiky odevzdat bezplatně, v rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy v pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na značku či místo jejich nákupu. Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou přirozená místa sběru – nikoliv sběrné dvory!

Často kolem našich kontejnerů jsou odložené pneumatiky. Likvidace takto odložených pneumatik i jiných věcí zatěžuje obecní rozpočet a následně se tedy projeví i v ceně poplatků. Využívejte proto možnosti bezplatně odevzdat pneumatik v blízkém okolí.

Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik) a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběr výrobků v odkazu Pneumatiky a oleje https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu

Na těchto stránkách MZP najdete místa zpětného odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti samostatně.

Jako autorizovaný kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic (Eltma), která zapojeným firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky jsou následně využívány jak materiálově, tak také energeticky. Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním názvu města si jednoduše naleznete nejbližší sběrné místo. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální situaci vždy navštívit výše zmíněné stránky.

K dnešnímu dni je nejbližší sběrné místo v Kostelci nad Č.Lesy, Babicích, Tehově nebo Říčanech.

Prosíme, využívejte pro likvidaci pneumatik výše uvedená sběrná místa. Zlepšíte vzhled obce, ochráníte přírodu a ušetříte peníze všem. Děkujeme.