Svoz bioodpadu

Informujeme vás, že svoz bioodpadu (hnědé popelnice) bude probíhat v úterý (liché týdny). Svoz bude zahájen 27.3.2018 a ukončen 20.11.2018.