Výstraha k rozdělávání ohňů ve Středočeském kraji

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 22. 6. – 12.00 hodin do odvolání. Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde.…

Užovka obojková

Nelekněte se, pokud na zahradě či jinde ve Svojeticích uvidíte metrového hada. Na našem katastru se nachází několik chráněných hadů. Jedním z nich je i zvláště chráněná Užovka obojková, která ve čtvrtek překvapila jednu svojetickou rodinu na jejich zahradě. Užovka obojková je zapsaná v Červeném seznamu ohrožených druhů, který vydává Mezinárodní svaz ochrany přírody IUCN. Tento druh je v ČR zvláště chráněn podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. Tato užovka dosahuje délky…

Napouštění bazénů

Upozorňujeme majitele bazénů, že vodovodní přípojka není dimenzována na velký odběr vody najednou a vodovod pro veřejnou potřebu není určen pro napouštění bazénů. Napouštění bazénů a zvýšená zálivka zahrad přináší problémy s dodávkou vody a její kvalitou. Při napouštění bazénů, může dojít k nedostatku vody a zakalení vody v místě odběru i v širším okolí. Toto zakalení vzniká v důsledku nárazových změn hydraulických poměrů ve vodovodní síti a uvolnění usazenin z vnitřního povrchu vodovodní sítě. Pro napouštění bazénů můžete využít služeb firem, které…

Přerušení dodávky elektřiny dne 15.6.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny dne 15.6.2017 od 7:30 do 17:30 hod. Jedná se o velkou část obce, více informací naleznete v oznámení. Informace o odstávce budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. Svojetice 101 ,  104 ,  11 ,  12 ,  130 ,  142 ,  16 ,  17 ,  18 ,  19 ,  239 ,  37 ,  395…

Přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2017

Upozorňujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny dne 7.6.2017 od 7:30 do 17:30 hod. Jedná se o velkou část obce, více informací naleznete v oznámení. Informace o odstávce budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení. Oznámení ke stažení  07.06.2017 (07:30 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060540762 Svojetice 101 ,  104 ,  11 ,  12 ,  130 ,  142 ,  16 , …

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení vlastníci či nájemníci pozemků, zemědělci, občané, jménem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vás chceme upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč. Zemědělec — ze zákona č. 449/2001 sb. O myslivosti máte povinnost, pokud hospodaříte v honitbě, informovat před blížící se sečí uživatele honitby (myslivce), aby mohli učinit opatření proti ztrátám na zvířatech. Informovat můžete také pomocí portálu http://senosec.czu.cz/ Myslivec — Uživatel honitby — myslivec se aktivně…