Informace k výměně řidičského průkazu

Končí vám platnost řidičského průkazu? Od roku 2018 se výměna zrychlí a zjednoduší. Rok 2017 je pro výměnu řidičských průkazů obzvlášť specifický a náročný. V roce 2007 totiž úřady vydaly rekordních 1 146 518 řidičských oprávnění, kterým letos po deseti letech končí platnost. Během listopadu a prosince by si tak mělo řidičák kvůli konci jeho platnosti vyměnit ještě téměř 326 tisíc lidí. Registry řidičů zatím mimořádný nápor a fronty nehlásí, ale úředníci se obávají, že neobvyklý nápor přijde…

Volba prezidenta ČR – leden 2018

VOLBA PREZIDENTA ČR – informace Vážení voliči obce Svojetice, ve dnech 12.1.2018 a 13.1.2018 bude probíhat volba prezidenta ČR. Volební lístky obdržíte dle zákona pro první kolo do svých schránek. Není vyloučeno, že tyto volby budou probíhat ve dvou kolech, tedy ještě ve dnech 25.1.2018 a 26.1.2018. V případě konání druhého kola budou hlasovací lístky pro Vás připraveny ve volební místnosti, nebudou se tedy roznášet do Vašich schránek. Pokud se ve dnech voleb…

Uzavírka silnice Srbín-Mukařov

Po celý listopad bude úplná uzavírka silnice II.třídy č. III/113 ve směru Srbín-Mukařov v k.ú. Srbín z důvodu rozšíření vozovky silnice. Ve směru Mukařov-Srbín zůstane provoz zachován. úsek uzavírky: II.třídy č. III/113 ve směru Srbín -Mukařov v k.ú.Srbín doba uzavírka: 1.11.2017-30.11.2017 trasa objížďky: Svojetice – Tehovec (III/11314) – Mukařov. Trasa určena pouze pro tento směr, opačný směr zůstane zachován. autobus č. 489: autobusová linka bude vedena podle dopravního opatření vydaného organizací ROPID – ruší se zastávka…

Výuka německého jazyka pro děti ve Svojeticích

Nabízíme vám výuku německého jazyka pro děti. Kdy: pondělí, středa od 17 hodin (60 minut) Kde: Komunitní centrum (stará školka), V Průhonu 153, Svojetice Začátek: podle počtu zájemců a dohody Pro koho: děti ve věku 7-15 let Úroveň: začátečníci (případně dle pokročilosti zájemců) Cena: přiměřená, bude kalkulována na základě počtu přihlášených dětí Zájemci hlaste se nezávazně na emailu: markova@svojetice.cz Obecní úřad

Jak se volilo ve Svojeticích

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 Svojetice-Výsledky hlasování za územní celky Zdroj: www.volby.cz Voliči v seznamu: 747 Počet vydaných obálek: 535 Volební účast v %: 71,62 Odevzdané obálky: 535 Platné hlasy: 531 % platných hlasů: 99,25     Strana Platné hlasy Pořadí číslo název celkem v % 1 21 ANO 2011 123 23,16 2 15 Česká pirátská strana 100 18,83 3 1 Občanská demokratická strana…

Upozornění – revize katastru – možné pokuty

Upozornění vlastníkům nemovitostí Katastrální úřad provádí od letošního roku tzv. revize katastru. Kontroluje, zda jsou v katastru zapsány veškeré nemovitosti. V naší obci je mnoho nemovitostí, které nejsou v Katastru nemovitostí zapsány. Vlastník dům postavil nebo část přistavěl, ale nepožádal o zápis do Katastru nemovitostí. Tímto se vystavuje nebezpečí naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 57 katastrálního zákona. V případě, že nebude vlastník nemovitosti přihlášen k Dani z nemovitých věcí (dříve Daň z nemovitosti) vystavuje se riziku pokuty…

Přerušení dodávky elektřiny 2.11.2017

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v naší obci, které se bude konat dne: 02.11.2017 od 08:30 hod do 15:00 hod. Místo: Choceradská 105, p.č. 206/25. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených…

Kotlíková dotace – příjem žádostí od 4.10.2017

Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 – 2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2. emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel.…