Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 31.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  31.10.- 6.11.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…

Aktuální informace k omezení dopravy a průběh výstavby kanalizace od 24.10.2016

Aktuální informace o omezení dopravy v důsledku stavební akce: Výstavba tlakové kanalizace –  II.etapa“  24.10.- 30.10.2016 ulice Na Podkovách  –  přípojky ulice Choceradská –  přípojky ulice Spojovací  – přípojky ulice K Hájence – přípojky ulice K Jezírku – přípojky Ve výše uvedených ulicích bude zároveň probíhat i úprava asfaltových povrchů. Prosíme obyvatele o shovívavost při výstavbě. Vzhledem k možným nepředvídatelným okolnostem, které mohou průběh stavby ovlivnit, může dojít k posunu termínů. Prosím sledujte průběh prací, abyste mohli reagovat na…

Možné přestupky a sankce při jízdě na motocyklu

Po konzultaci s Policií ČR a právníkem, informujeme všechny majitele motocyklů o možných přestupcích a sankcích způsobených nedodržováním některých zákonů při jízdě na motocyklu po pozemní komunikaci. Pokud je motocykl bez registrační značky – přestupek dle §125c odst.1, písm. a) bod 1. zákona o silničním provozu č. 361/2000Sb. – sankce: 5.000 – 10.000 Kč, mladiství (15-18 let) 5.000 Kč – horní hranice se u mladistvého snižuje na 1/2, přičemž nesmí být vyšší než 5.000,-Kč   Pokud nemá (ve smyslu, že není…

Revize kotlů na tuhá paliva do 31.12.2016

Vážení spoluobčané, upozorňujeme vás, že podle platného zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 mají majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu novou povinnost. Do konce roku 2016 musí každý zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Leták s podrobnostmi ke stažení Od 1. ledna 2017 si může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností (MÚ Říčany) vyžádat potvrzení o revizi.…

Oznámení o konání loveckých akcí v sezoně 2016/2017

Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že se budou na našem katastrálním území v honitbě Bohumile a Radlice konat lovecké akce (naháňky), které mají za úkol snížit početní stavy černé zvěře (prasete divokého). Lovecké akce také sledují snižování možných škod, jak na obecním, tak i na soukromém majetku občanů. Žádáme vás, abyste z důvodu vaší bezpečnosti, v níže uvedených dnech nevstupovali do honitby. Lovecké akce se konají ve dnech: 23. 11. 2016           středa 3. – 4. 12. 2016     sobota + neděle 8. 12. 2016…

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje

Výsledek hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje v obci Svojetice. zdroj: http://www.volby.cz Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů celkem zpr. v % 1 1 100,00 725 252 34,76 252 250 99,21   Kandidátní listina Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 0,8 2 Občanská demokratická strana 33 13,2 11 OBČANÉ 2011 0 0 12 Česká str.sociálně…