Napouštění bazénů

Upozorňujeme majitele bazénů, že vodovodní přípojka není dimenzována na velký odběr vody najednou a vodovod pro veřejnou potřebu není určen pro napouštění bazénů.
Napouštění bazénů a zvýšená zálivka zahrad přináší problémy s dodávkou vody a její kvalitou.
Při napouštění bazénů, může dojít k nedostatku vody a zakalení vody v místě odběru i v širším okolí. Toto zakalení vzniká v důsledku nárazových změn hydraulických poměrů ve vodovodní síti a uvolnění usazenin z vnitřního povrchu vodovodní sítě.

Pro napouštění bazénů můžete využít služeb firem, které zajišťují dovoz pitné vody.

Na reklamace kvality vody v souvislosti s napouštěním bazénů nebude brát provozovatel vodovodu firma I.T.V. CZ s.r.o. zřetel.