Upozornění pro vlastníky nemovitostí – likvidace dešťové vody

Vážení vlastníci nemovitostí,

povinností vlastníka nemovitosti je likvidovat dešťové vody na svém pozemku. V naší obci se vyskytuje velké množství budov, které mají sveden okap na komunikaci, okraj komunikace, veřejnou zeleň apod.

Jedná se nejen o domy, chaty, ale i garáže či zahradní domky. Voda svedená na komunikace poškozuje danou komunikaci a také zvyšuje množství vody na veřejném prostranství, která pak teče proudem po spádu a může způsobit problémy nejen chodcům, ale i škody na majetku jiných vlastníků nemovitostí.

Žádáme tímto vlastníky nemovitostí, aby co nejdříve napravili tento stav a své okapy přesměrovali na své pozemky tak, aby nepůsobili škodu na cizím majetku.

Děkujeme.