Kontejnery

Koncem června jsme na webu obce zveřejnili informaci o plánovaném komunitním centru s tím, že hledáme šikovné ruce, které nám pomohou např. s výmalbou a že uvítáme nábytek pro prostory komunitního centra.

Nečekali jsme však, že na naši výzvu se nám nikdo neozve a že pomoc, kterou hledáme si někteří vyloží jinak. U kontejnerů na tříděný odpad se minulý týden objevily následující věci: nábytek, elektroodpad a dokonce i několik pytlů obsahujících ztvrdlý cement. Tyto věci opravdu nepotřebujeme a nechceme je mít vedle kontejnerů. Každý víkend je v obci umístěn velkoobjemový kontejner, kam např. nábytek patří. Při rekonstrukci či výstavbě domu si každý stavebník musí zajistit odvoz odpadu na své náklady. Zaměstnanci Obecního úřadu sice přenášením pytlů s cementem posílili svalové partie, ale poděkování za tuto zbytečnou práci od nich opravdu neuslyšíte.

Obecní úřad vydává velké finanční prostředky za umístění velkoobjemových kontejnerů, které však nejsou využívány tak, jak by měly. A další peníze jsou vydávány za odpad umístěný vedle kontejnerů na směsný nebo tříděný odpad. Jednáním několika neukázněných občanů tedy vznikají další náklady obce, které se následně mohou promítnout do cen za vyvážení popelnic nás všech.

Nyní vyhodnocujeme umístění kontejnerů a jejich množství. Pokusíme se navýšit množství kontejnerů na tříděný odpad tam, kde to bude potřeba.

Doufáme, že se situace již nebude opakovat.

Děkujeme za zaměstnance Obecního úřadu i všechny ukázněné občany.