Výstraha k rozdělávání ohňů ve Středočeském kraji

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“ platnou pro Středočeský kraj od 22. 6. – 12.00 hodin do odvolání.

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Bližší informace naleznete zde.

V době výstrahy se na místě se zvýšeným nebezpečím (např. les a jeho okolí do 50m, stohy, souvislá rostlinná pokrývka, pole s dozrávajícím obilím…), zakazuje: rozdělávání a udržování otevřeného ohně; kouření; používání zábavní pyrotechniky; vypouštění “lampionů štěstí”; vjezd motorových vozidel na polní cesty s výjimkou pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování; zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály jako je např. suchá tráva, strniště, sláma atd.

více: odkaz na Nařízení Středočeského kraje

Další doporučení ČHMU k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

  • V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
  • Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
  • Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
  • Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
  • Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
  • Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
  • Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
  • Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
  • Při použití klimatizace udržovat teplotní rozdíl mezi venkovním a klimatizovaným prostředím maximálně kolem 5°C.
  • Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.