Přerušení dodávky elektřiny 10.8.2016

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. Obec Svojetice dne: 10.8.2016, od 7:30 – do 11:30. Info dokumentČEZ Bližší informace o odběrných místech dotčených touto odstávkou jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme Vám za spolupráci.

Upozornění – napojení na kanalizaci I.etapa

UPOZORNĚNÍ – napojení na kanalizaci – I. etapa Do  30.09.2016  musí být všichni z I. etapy připojeni ke kanalizaci. Připojení je možné již od 19.07.2016. Pokyny pro všechny, kteří již mají podepsanou smlouvu o připojení se na kanalizaci: 1) Připravte si propojení s jímkou (prosíme nezasypávat, dokud to neuvidí p.Tichý), toto propojení vyfoťte a pošlete emailem na OÚ: podatelna@svojetice.cz 2) Spojte se s panem Tichým na tel.: 777 888 017 a domluvte si termín, kdy vám zkontroluje uzávěry, vysvětlí vám…

11.7.2016 Upozornění na povinnost sekání trávy

Upozornění obce vlastníkům pozemků – povinnost sekání trávy a plevele Tímto žádáme všechny vlastníky zaplevelených pozemků o urychlené posekání. Pomůžete tím nejen alergikům, ale zlepšíte i vzhled obce, v případě příkopů a krajnic silnic také zamezíte možným dopravním nehodám. Prosíme, při sekání trávy respektujte platnou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Na území obce, zejména v zástavbových lokalitách, jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky. K základním povinnostem každého vlastníka pozemku patří omezování výskytu a šíření škodlivých organismů včetně plevelů…

Upozornění – připojení ke kanalizaci – I.fáze výstavby

Vážení spoluobčané, v zájmu brzkého spuštění kanalizace, žádáme všechny občany, kteří již mají jímky zabudované a byli v tzv. I.fázi výstavby, aby neváhali přijít na Obecní úřad k podepsání smlouvy o připojení se ke kanalizaci. Podepisování smluv si prosím domluvte s paní Bajerovou na tel.: 728 35 34 54 (prosíme, na tento telefon volejte až od 1.9.2016). Termín na září si můžete domluvit již dnes – volejte na OÚ paní Pelíškové na tel.: 323 660 600. Podmínkou spuštění kanalizace je připojení…

12.6.2016 – Jak probíhal Dětský den

V neděli 12.6.2016 od 14 hodin proběhl na fotbalovém hřišti Dětský den, který organizovala obec Svojetice spolu s TJ Sokol Svojetice. Na děti tu čekalo 6 stanovišť, kde si vyzkoušely různé sportovní disciplíny jako např. skákání v pytli, jízdu zručnosti na kole či odrážedle, házení míčem na panáka, kop míče do zavěšené PET lahve, běh přes překážky, přenesení míčku na lžíci přes nerovné prkno. Soutěží se aktivně zúčastnilo 71 dětí. Za odměnu se mohly…