Informace o třídění odpadu

V období 1.1.-31.3.2017 jsme v naší obci vytřídili celkem 8,024 tun odpadu. Obec za tento vytříděný odpad získala od společnosti EKO-KOM, a.s. celkem 30 631 Kč. Finance získané tříděním odpadu se započítávají do výpočtu poplatku za popelnice. Čím více budeme třídit odpad, tím více peněz získáme a sníží se tím náklady na likvidaci odpadů. Ten kdo třídí odpad, má také méně komunálního odpadu a může mít menší popelnici nebo frekvenci vývozu.

Nejvíce bylo vytříděno: plast – 3,538 tun, papír – 2,419 tun, sklo – 1,864 tun.

Bohužel se stále stává, že v kontejneru na tříděný odpad je odpad jiný a tím přicházíme o peníze za třídění a musíme navíc hradit odvoz tohoto odpadu. Prosíme, vhazujte do kontejnerů jen ten odpad, který tam patří.

Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.