Škola – spádovost

Krajským úřadem Středočeského kraje byl stanoven školský obvod pro obec Svojetice veřejnou vyhláškou, která byla 30.3.2017 zveřejněna na Úřední desce. Území obce Svojetice je částí školského obvodu ZŠ Mukařov s platností 12 měsíců.

Zápis do ZŠ Mukařov se koná 5.4.2017 od 13 hodin viz stránky školy. Potvrzení o trvalém bydlišti vám vydá paní Pelíšková na Obecním úřadě (od pondělí 3.4.2017 do středy 5.4.2017 v časech od 8:30 do 16:00)