Zákaz odběru povrchových vod !

Informace o zákazu odběru povrchových vod na území ORP Říčany, tedy i na území obce Svojetice.

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad vydal dne 30.7.2018 opatření obecné povahy (veřejnou vyhlášku) ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod.

Voda ze studní by měla být používána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.

Zákaz platí na dobu do odvolání.