Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019    

Poděkování za účast na úklidu obce

V sobotu 6.4.2019 proběhl úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj. Tímto bychom chtěli velice poděkovat všem, kteří se dané … Zobrazit »

Zákaz odběru povrchových vod !

Informace o zákazu odběru povrchových vod na území ORP Říčany, tedy i na území obce Svojetice. Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí … Zobrazit »

Uklizenější a krásnější Svojetice

V sobotu 14.4.2018 proběhl úklid obce v rámci akce Čistý Ladův kraj. Počasí se vyvedlo, odpadky byly v části obce sesbírány. V … Zobrazit »

Beznohá ještěrka ve Svojeticích

Kdo to ví odpoví, odpoví mi na hádanku: Plazí se jako had, ale had to není. Kabátek, co nosí, nesvlékne … Zobrazit »

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení vlastníci či nájemníci pozemků, zemědělci, občané, jménem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vás chceme upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele … Zobrazit »