Volba prezidenta ČR – leden 2018

VOLBA PREZIDENTA ČR – informace

Vážení voliči obce Svojetice,
ve dnech 12.1.201813.1.2018 bude probíhat volba prezidenta ČR. Volební lístky obdržíte dle zákona pro první kolo do svých schránek.

Není vyloučeno, že tyto volby budou probíhat ve dvou kolech, tedy ještě ve dnech 25.1.201826.1.2018. V případě konání druhého kola budou hlasovací lístky pro Vás připraveny ve volební místnosti, nebudou se tedy roznášet do Vašich schránek.

Pokud se ve dnech voleb nebudete zdržovat v místě svého bydliště, je možné volit i v jiných volebních místnostech na základě „Volebního průkazu“. O volební průkaz si můžete požádat buď písemnou formou nebo osobně na našem Obecním úřadě ve Svojeticích, Na Kopci 14 Svojetice, a to nejpozději do pátku 5.1.2018. Formulář pro požádání je přiložen volně k použití. Pokud budete žádat o voličský průkaz písemnou formou, je nutné mít na žádosti úředně ověřený podpis. Tento podpis nepodléhá správnímu poplatku, je zdarma. Převzít vystavený voličský průkaz za Vás může Vámi stanovený zástupce. K tomuto ustanovení je opět formulář přiložen k použití.

Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže ve dnech volby dostavit do volební místnosti, má možnost požádat na telefonním čísle 323 660 600 paní Jitku Pelíškovou, nebo ve volební místnosti ve dnech volby, o přinesení volební schránky přímo do domu. Volební schránku však lze přinést pouze na území Svojetic, nikoliv do nemocnice, nebo domovů pro důchodce. Pro tyto voliče radíme nechat vystavit výše zmiňovaný voličský průkaz.

žádost o voličský průkaz ke stažení

plná moc ke stažení

informace ke stažení

Obecní úřad Svojetice