archiv 2016 a 2017

3/2018

15/3/2018      Schválený rozpočet obce Svojetice na rok 2018

                         Schválený střednědobý výhled obce Svojetice na roky 2019-2021

09/03/2018  Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR na stavbu

2/2018

23/2/2018   Pozvánka na zasedání ZO Svojetice

19/2/2018   Ladův kraj – pozvánka na Valnou hromadu

16/2/2018   Návrh rozpočtu obce Svojetice na rok 2018

                      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Svojetice na rok 2019-2021

                      Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu-MŠ Svojetice na rok 2019-2021

14/2/2018  Rozhodnutí silničního správního úřadu – povolení zvláštního užívání místní komunikace

9/2/2018   Veřejná vyhláška – schválení územní studie Klokočná

1/2018

30/1/2018   Výroční zpráva Obecního úřadu Svojetice za rok 2017

25/1/2018   Ladův kraj – veřejné zasedání hodnotící komise Soutěže o návrh..

25/1/2018   Dražební vyhláška

16/1/2018   Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta          Informace o volebních lístcích pro 2.kolo

16/1/2018   Lošbates – rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled

5/1/2018     Ladův kraj – rozpočet pro rok 2018                           Dopis

5/1/2018     Ladův kraj – rozpočtové opatření č.7/2017                            Informace o rozpočtových opatřeních 1-7/2017

5/1/2018     Informace o vodném, stočném a poplatku za svoz odpadu

5/1/2018     Rozpočtové provizorium pro rok 2018- schváleno na zasedání dne 21.12.2017

3/1/2018     OZV 2/2017 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho přípojení na stavbu vodovodu

3/1/2018     OZV 1/2017 o poplatku za komunální odpad