Úřední deska 2019

archiv 2016 a 2017

 

05/2019

14/05/2019 Závěrečný účet hospodaření LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí za rok 2018

09/05/2019 Nařízení statní veterinární správy

06/05/2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

03/05/2019 Rozpočtové opatření č.2/2019

02/05/2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

04/2019

29/04/2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.

26/04/2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu – daň z nemovitých věcí na rok 2019

23/04/2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 2.5.2019

23/04/2019 Dražební vyhláška

11/04/2019 Doručení veřejnou vyhláškou

08/04/2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

05/04/2019 Rozpočtové opatření č.1/2019

04/04/2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství)

01/04/2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostíNeznámý vlastník nemovitosti (seznam)Brožura – Nedostatečně identifikovaní vlastníci

 

03/2019

18/03/2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 27.3.2019

06/03/2019 Veřejná vyhláška Obec Tehovec

06/03/2019 Schválený rozpočet obce Svojetice 2019

06/03/2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 (tis.Kč)

02/2019

27/02/2019 Svoz nebezpečného odpadu 20.4.2019

25/02/2019 Doručení veřejnou vyhláškou

18/02/2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 27.2.2019

06/02/2019 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy pro dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu

06/02/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2022 (tis. Kč)

06/02/2019 Návrh rozpočtu obce Svojetice 2019

04/02/2019 Veřejná vyhláška – ÚZEMNÍ PLÁN TEHOVEC

01/2019

10/01/2019 Pozvánka na veřejné zasedání ZO Svojetice 17.1.2019

05/01/2019  Veřejná výzva k uzavření pracovní smlouvy

12/2018

20/12/2018   Rozpočtové opatření č. 6_2018

20/12/2018    Veřejná vyhláška_stavební povolení_Mukařov-Struhařov

10/12/2018     Veřejná vyhláška

10/12/2018     Pozvánka na zasedání ZO Svojetice