Vyhlášení smogové situace

VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10 Vydáno: čtvrtek 19.01.2017, 14:34 SEČ (13:34 UTC) Pro území: Středočeský kraj Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m3 a ve…

Zápis ze setkání s Policií ČR dne 12.12.2016

Vážení spoluobčané, v přiloženém souboru zveřejňujeme zápis ze setkání zástupců Obecního úřadu a občanů se zástupcem Policie ČR dne 12.12.2016 na téma Chování mládeže v obci. Tento zápis byl dnes odsouhlasen Policií ČR ke zveřejnění. zápis ke stažení V mezidobí jsme zjišťovali další možnosti řešení. V současné době jednáme s Policií ČR o možnostech umístění a provozování kamerového systému na základě smlouvy. Dále jednáme o možnostech “vypůjčení” strážníka, protože zřízení Obecní policie zatím není v možnostech naší obce. Ke…

Odpovídáme na dotaz – náklady na účetní systém Triada

Odpovídáme na dotaz občana z veřejného zasedání ZO ze dne 19.12.2016, jaké jsou náklady na účetní systém Triada: Obec za licenci, aktualizace a servis spojený s účetním systémem Triada pro rok 2016 vydala celkem 61 601 Kč. Celkem 18 234 Kč bylo vydáno na další licence a aktualizace spojené s přístupy do CUZK, systémem Misys, knihovním systémem Clavius a hostingem. Celkem 41 562 Kč bylo vydáno za služby spojené se servisem a poradenstvím v oblasti PC a počítačové sítě, tato cena zahrnuje i mimořádné výdaje spojené s náhlým ukončením provozu webových…

Co dělat, když nevidím aktualizované webové stránky?

Odpovídáme na dotaz občana, že na počítači nevidí aktuální webové stránky obce: Záleží na nastavení webového prohlížeče u vás v počítači. Například Internet Explorer ukládá kopie webových stránek, obrázků a médií, které později umožňují jejich rychlejší zobrazení. Stránky se potom rychleji zobrazí, ale nemusí zachytit aktuální informace na stránkách. Doporučujeme nastavit prohlížeč tak, aby automaticky nebo při každé návštěvě webové stránky zjišťoval existenci novější verze uložených stránek. Další variantou je po načtení webové stránky stisknout…

Další vandalismus v obci

Ve čtvrtek 22.12.2016 mezi 21 a 22 hodinou se po obci pohybovala skupina mladých, která házela petardy a dělobuchy. Mladí na výzvu občanů nereagovali a proto byla do obce zavolána hlídka Policie ČR. Ráno 23.12.2016 bylo zjištěno, že byl poničen Betlém v parčíku. Děkujeme paní, která nepořádek uklidila. Bohužel i v předvánočním čase tedy není v obci klid. Upozorňujeme rodiče mladistvých, že veškeré incidenty jsou a budou hlášeny Policii ČR. Občané, kteří jste svědci jakéhokoli incidentu, vandalismu či nepřípustného chování…

Změna stanoviště popelnice na použitý kuchyňský olej

Upozorňujeme občany, že popelnice na použitý jedlý olej, která byla umístěna u obchodu v ulici Na Obci byla přemístěna k Obecnímu úřadu. K tomuto přesunutí jsme se rozhodli, protože někdo odstranil řetěz a zámek z popelnice a do popelnice byl odhazován směsný odpad. Původní umístění bylo z našeho pohledu výhodné pro občany. Do obchodu chodí hodně lidí, lze tam dobře zaparkovat. Obecní úřad však nemůže neustále hradit náklady způsobené některými lidmi. Bohužel pro většinu občanů nyní bude sběrné…